Social- og Integrationsministeriet

Ministerens svar til KL, Socialpædagogerne og Dansk Socialrådgiverforening

Pressemeddelelse   •   Nov 22, 2010 10:31 CET

Vedrørende kritik af Socialministeriets høring af ”Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier” (vejledning nr. 3 til serviceloven).

I forbindelse med Socialministeriets høring af ”Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier” (vejledning nr. 3 til serviceloven) er Dansk So-cialrådgiverforening, Socialpædagogerne og KL citeret i pressen med en kritik af høringsprocessen. Det har blandt andet været fremhævet, at høringsfristen alene har været én uge, at vejledningen ikke er fyldestgørende, og at man fra ministeriets side ikke formår at vejlede kommunerne om implementeringen af Barnets Reform.

Kritikken kommer mildest talt bag på mig. For det første er det ganske enkelt ikke korrekt, at høringsfristen har været én uge. Socialministeriet udsendte vejledningen til høring hos organisationerne den 29. oktober med svarfrist den 19. november. Det betyder, at der er givet en høringsfrist på tre uger.

For det andet er der tale om en vejledning, som organisationerne allere-de kender godt. Den blev taget i brug i 2007 og blev sidst revideret i marts 2010, hvor den også var i høring. De seneste rettelser vedrører primært de tre seneste lovforslag på området, herunder lov om Barnets Reform. Som en ekstra service er der blevet udsendt en version med rettelsesmarkeringer, så organisationerne hurtigt kunne danne sig et overblik over ændringerne.

For det tredje står jeg også uforstående over for bekymringerne over kommunernes implementering af Barnets Reform. Som det er disse organisationer bekendt, er der afsat 40 mio. kr. til implementeringsaktiviteter, som skal vejlede kommunerne om de ændrede regler. Aktiviteterne, der allerede er sat i gang, omfatter ledernetværk, fyraftensmøder og en særlig Task Force, som kommunerne kan få hjælp fra. Organisationerne deltager i følgegrupper om udformningen af disse aktiviteter. Endvidere er der afsat midler til særlige kurser for kom-munernes sagsbehandlere. Dertil kommer, at der afholdes en række konferencer om områder af reformen, ligesom der bliver udgivet en række yderligere specifikke vejledningsmaterialer.

Endelig vil jeg også gerne tilføje, at alle relevante organisationer på området, herunder jer, alle har været inddraget tæt i forbindelse med tilblivelsen af Barnets Reform ved deltagelse i arbejdsgrupper mv. Sagen er, at der med Barnets Reform er iværksat en helt unik indsats for at inddrage aktørerne på området og forberede en god implementering af reformen.

Hvis I ønskede mere tid til at kommentere på vejledningen, ville jeg have foretrukket, at I havde forespurgt ministeriet herom direkte. Dialog er som oftest den mest farbare vej. Men da jeg kan forstå, at I har brug for mere tid, har jeg besluttet at forlænge høringen med yderligere to uger.

Jeg håber naturligvis, at alle parter vil bidrage konstruktivt til høringen, og at det inden for de yderligere to uger vil være muligt at få afgivet alle relevante bemærkninger, så vi får den bedst mulige vejledning.


Med venlig hilsen

Benedikte Kiær