Klima- og Energiministeriet

Misvisende oplysninger i Berlingske Tidende

Pressemeddelelse   •   Nov 17, 2010 08:40 CET

I artiklen bruger journalisten et referat fra flere embedsmænds samtaler i USA tilbage i september i år og sætter det op mod et interview med klima- og energiminister, Lykke Friis.

Men referatet fra statsministeriet er et helt traditionelt arbejdspapir skrevet på embedsmandsniveau, som redegør for de amerikanske positioner, som de blev beskrevet af de amerikanske mødedeltagere (herunder amerikanske embedsmænd fra både regeringen og kongressen, NGO’er, tænketanke mv.), under møder mellem repræsentanter fra statsministeriet, udenrigsministeriet og den danske ambassade i USA. Referatet er efterfølgende sendt rundt til embedsmænd i flere ministerier til orientering, herunder klima- og energiministeriet.

Lykke Friis’ udtalelser er Danmarks officielle politik i de internationale klimaforhandlinger. En politik som er blevet fastlagt af regeringens klimaudvalg, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen sidder for bordenden.

Det er altså henholdsvis en amerikansk og en dansk udlægning af status i de internationale klimaforhandlinger. Ikke en udlægning fra klima- og energiministeren og en fra statsministeriet.

Disse forhold har både klima- og energiministeriet og statsministeriet gjort journalisten opmærksom på forud for, at artiklen blev trykt.

Klima- og energiminister Lykke Friis udtaler: 

”Jeg kan blankt afvise, at der er uenighed om linjen i regeringen. Vi koordinerer Danmarks politik tæt. Fremstillingen i Berlingske Tidende kan jeg på ingen måde genkende.”

Af artiklen fremgår det blandt andet, at statsministeriet i referatet skriver: ’MEF (Major Economies Forum) ses som en central ramme for den globale dialog.’ Efterfølgende citeres klima- og energiminister, Lykke Friis, for at være ’helt uenig’ og efterfølgende understrege, at ’det eneste legitime spor for forhandlingerne er FN-sporet’. 

Hertil siger Lykke Friis:

"Det er korrekt, at amerikanerne ser MEF som et vigtigt forum. Det gør den danske regering for øvrigt også. Derfor har jeg deltaget i samtlige MEF-møder – på nær det ene hvor askeskyen holdt mig i København - siden jeg tiltrådte som minister, og jeg rejser faktisk til Washington i aften for at deltage i det sidste MEF-møde inden COP16. Jeg lægger afgørende vægt på FN, fordi FN er det eneste forum, hvor alle lande er med og dermed er det eneste forum, der har den nødvendige globale legitimitet. Det ændrer bare ikke ved, at vi også skal bruge kræfter i de andre fora, som fx MEF, hvor vi kan bidrage til at løse det globale klimaproblem. Det er ikke enten eller – det er både og."

Da klima- og energiministeriet blev oplyst om, i hvilken sammenhæng interviewet med Lykke Friis skulle indgå, blev journalisten tilbudt muligheden for et opfølgende interview med klima- og energiministeren, hvor hun gerne ville præcisere, at der ikke er uenighed om linjen. Det tilbud ønskede journalisten ikke at tage imod.