Ministeriet for Børn og Undervisning

Moderniseret folkeoplysning skal styrke demokratiet

Pressemeddelelse   •   Okt 15, 2010 11:34 CEST

Ny rapport fra Folkeoplysningsudvalget giver 38 anbefalinger til, hvordan en modernisering af folkeoplysningsloven kan styrke danskernes bevidsthed om Danmark som et demokratisk samfund.

Mere kommunal frihed til at prioritere offentlige midler, flere frivillige i kommunale opgaver og opsamling af viden og evidens.

Det er nogle af de 38 anbefalinger i en ny rapport fra det nationale folkeoplysningsudvalg. Med en modernisering af folkeoplysningsloven vil regeringen skabe større bevidsthed om Danmark som et demokratisk samfund.

Undervisningsminister Tina Nedergaard er tilfreds med arbejdet.

”Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger er spændende og flugter fint med flere af regeringens centrale målsætninger. Det gælder blandt andet afbureaukratisering og mere kommunal frihed til at prioritere offentlige midler, øget inddragelse af frivillige kræfter i socialt arbejde samt digitalisering og opsamling af viden og evidens. Jeg ser frem til det fortsatte arbejde med at udbygge danskernes bevidsthed om, hvad det indebærer at være borger i et demokrati,” siger ministeren.

Regeringen nedsatte det nationale folkeoplysningsudvalg i 2009. Udvalget skulle undersøge, hvordan folkeoplysningens samfundsmæssige betydning kan styrkes blandt danskerne.

Formand for udvalget Jens Stenbæk håber, at også aktørerne arbejder videre med anbefalingerne. Han fremhæver, at aktiviteterne i de mange foreninger og oplysningsforbund er vigtige, men oversete.

”Ikke mindst er den samfundsmæssige værdi overset, og vores rapport er et forsøg på, gennem gode eksempler og en ny fortælling, at synliggøre mulighederne, samtidig med at vi formidler folkeoplysningens begreber og dilemmaer,” siger formanden.

Nogle af udvalgets anbefalinger kan der umiddelbart arbejdes videre med. Andre kræver nærmere drøftelse med KL og de øvrige aktører eller skal indgå i andre sammenhænge. Det gælder blandt andet anbefalinger, der vedrører folkeoplysningens rolle som led i realkompetencevurdering.

Anbefalingerne præsenteres på en konference i Undervisningsministeriet den 2. november 2010. Med afsæt i den begynder Undervisningsministeriet en dialog med KL, Dansk Folkeoplysnings Samråd, idrætsorganisationerne, Dansk Ungdoms Fællesråd og Højskoleforeningen.

Rapporten har fokus på:

  • En modernisering af folkeoplysningsloven, mindre bureaukrati og styrkelse af demokratisk medborgerskab
  • Forsøg og udvikling, for eksempel om demokratisk medborgerskab, og etablering af et videnscenter for folkeoplysning
  • Etablering af et dialogforum, der blandt andet skal understøtte gennemførelse af udvalgets anbefalinger på lokalt niveau
  • Folkeoplysningens betydning i forhold til uddannelse, sundhed og integration.

Kontakt

Udvalgets arbejde, kontakt Jens Stenbæk, tlf. 7236 6270

Regeringens opfølgning på udvalgets rapport, kontakt chefkonsulent Liz Nymann Lausten, tlf. 3392 5791

Læs rapporten