U-B-Let A/S

Motoriserede containerflyttere forbedrer arbejdsmiljøet

Pressemeddelelse   •   Feb 18, 2011 10:23 CET

Boligforeninger, renovationsselskaber, industrivirksomheder og institutioner kan undgå påbud fra Arbejdstilsynet med selvkørende motorenheder til affaldscontainere, der allerede benyttes af to boligselskaber i Vejle. 

Boligforeningen ØsterBO fandt sammen med Arbejdstilsynet frem til, at mange af bygningernes kælderskakter var for stejle. Det resulterede i tunge skub, når personalet skulle transportere fyldte affaldscontainere op fra kældrene – skub, der let kan føre til arbejdsskader samt nedslidning af arme, ryg og ben. – Vi stod nu over for at skulle eliminere de tunge skub. Det forekom uoverskueligt, da cirka halvdelen af skakterne under vore bygninger var for stejle, forklarer driftschef Helle Friis Jensen. 

En lignende udfordring havde Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB) i Vejle. Også her blev man bekendt med de gældende restriktioner omkring containerflytning og gik på jagt efter en løsning, der kunne sikre imødekommelse af Arbejdstilsynets krav. 

Begge boligforeninger kom i kontakt med UB-Let A/S, der udvikler specialprodukter til intern transport. I tæt dialog med de kommende brugere producerede virksomheden herefter en elektrisk containerflytter, som overflødiggør de tunge træk og skub. Der blev udviklet to forskellige modeller, Spild-OP I til 240 liters containere og Spild-OP II til 660 liters modeller, der også kan bruges med en række andre transportvogne.

Langvarig feltprøvning og videreudvikling

Da UB-Let blev præsenteret for boligselskabernes behov, havde man allerede erfaring med at producere motorsystemer til transportvogne på bl.a. hospitaler. Containerflytterne er således i høj grad baseret på velkendt teknologi og funktionalitet. – Vi skulle alene betale for produktet, ikke for udviklingen. På den måde har prisen på vore to vogne været meget rimelig. Samtidig er vi glade for at være med til at skabe et produkt, som kan hjælpe andre med lignende problemer, siger Helle Friis. Hun ser affald som en voksende byrde for landets boligselskaber. – Vi har igennem en længere årrække oplevet støt stigende affaldsmængder. Den øvelse, vi nu har været igennem, har givet anledning til at synliggøre og systematisere processerne omkring håndtering af skraldet.

De nye produkter har gennemgået langvarig feltprøvning hos ØsterBO og AAB, og de er løbende blevet forbedret. – Vi afdækkede en række sidebehov undervejs, og der blev bl.a. tilføjet en væltesikring, fortæller Helle Friis. Arbejdstilsynet, der med sine krav startede processen, har således efterfølgende godkendt anvendelsen af de motoriserede enheder. – Den oprindelige prototype er løbende blevet tilpasset efter vore ændringsønsker, og her har personalets oplevelser i hverdagen selvfølgelig spillet en nøglerolle, tilføjer varmemester Erik Meyer fra AAB.

Øget effektivitet og lavere omkostninger

UB-Let er nu klar til at tilbyde de to produkter til andre. – Ud over boligselskaber og renovationsfirmaer kunne det fx være større virksomheder, hospitaler og hoteller, der har udfordringer med uergonomiske og besværlige renovationsforhold, siger direktør Hans Wichmann Madsen. Han oplyser, at vognene er forsynet med kraftige elmotorer, der giver dem en lastekapacitet på indtil 150 kg. Med en rækkevidde på 10-12 km kan de transportere ca. 90 affaldscontainere fra kælder til vej for hver opladning. 

Ifølge ejendomsfunktionær Jonna Skovlyst fra AAB, der er blandt brugerne af containerflytteren, virker produktet efter hensigten. – Vi kan nemt køre de tunge containere op og ud til vejen, hvor de tømmes af renovationsfolkene, og jeg kan ikke længere mærke belastningen i kroppen efter en lang arbejdsdag, siger hun. Samtidig påpeger Erik Meyer, at implementeringen både har muliggjort besparelser og højere effektivitet. – Med den ny vogn fik vi mulighed for at gå fra 240 til 660 liters containere, hvilket sparer tid og renovationsomkostninger.

--

Fakta 

UB-Let A/S er grundlagt i 1967 og var dengang blandt pionererne inden for mobilitetsløsninger til handicappede og ældre. Siden er sortimentet blevet udvidet med et omfattende program af internt transportmateriel. Virksomheden har til huse i Vejle og beskæftiger ca. 25 medarbejdere – herunder en række konsulenter, der servicerer kunder over hele Danmark samt i udlandet. 

www.ub-let.dk

--

Billedmateriale

Billede 1: Vognene har en lastekapacitet på indtil 150 kg, og de trækker også effektivt gennem sne og sjap. Med en rækkevidde på 10-12 km kan de transportere ca. 90 affaldscontainere fra kælder til vej for hver opladning.

Billede 2: Med den medfølgende kontrolenhed kan Jonna Skovlyst fra AAB nemt styre den tunge container op ad kælderskakten.

Billede 3: Teamleder Jørgen Knudsen fra Boligforeningen ØsterBO demonstrerer, hvordan de små containere på 240 liter løftes i krogene.

Billede 4: Driftschef Helle Jensen har opnået en synliggørelse og systematisering af processerne omkring affaldshåndtering.

Billederne kan hentes i højopløselige versioner fra http://www.epicent.dk/ubl.html

http://www.ub-let.dk

Pressekontakt
Christian Fink
20 94 84 74


UB-Let A/S
Friis Hansensvej 9
DK-7100 Vejle
Danmark