Sundhedsstyrelsen

MTV: Konference om hjerneskaderehabilitering – behov for at tænke sammen og på tværs

Pressemeddelelse   •   Nov 19, 2010 11:22 CET

Konferencen afholdes i anledning af, at Sundhedsstyrelsen udgiver en medicinsk teknologivurdering (MTV) af hjerneskaderehabilitering. Formålet med undersøgelsen er på baggrund af en systematisk og alsidig vurdering at rådgive om, hvordan et forløb med hjerneskaderehabilitering kan tilrettelægges tværsektorielt og tværdisciplinært, så indsatsen er målrettet, vidensbaseret og sammenhængende. På konferencen vil rapportens resultater blive præsenteret og perspektiveret.  MTV’en omhandler apopleksi og traumatisk hjerneskade som er de to største årsager til erhvervet hjerneskade. En del af disse personer har brug for rehabilitering. Rapporten bliver udgivet 6. januar 2011.

Kontakt

For spørgsmål om programmet kontakt venligst:
Britta Bjerrum Mortensen
bbm@sst.dk eller 7222 7510

For spørgsmål om tilmelding kontakt venligst:
Dorte Berger Olsen
dbo@sst.dk eller 7222 7712
Sundhedsdokumentation

Link

Program for konferencen
Tilmelding til konferencen
Flyer om konferencen