Sundhedsstyrelsen

MTV-seminar om diabetiske fodsår

Pressemeddelelse   •   Feb 16, 2011 08:31 CET

Seminaret bliver afholdt i anledning af, at Sundhedsstyrelsen udgiver en medicinsk teknologivurdering (MTV) om organisering af diagnostik og behandling af diabetiske fodsår i Danmark.

Formålet med MTV'en er på baggrund af en systematisk og alsidig vurdering at rådgive om behovet for at tilpasse organiseringen og for at udarbejde nationale kliniske retningslinjer på området. I MTV'en diagnostik og behandling af diabetiske fodsår vurderet kritisk for at pege på muligheder for en mere hensigtsmæssig organisering.

På seminaret vil rapportens resultater blive præsenteret og perspektiveret. Rapporten bliver udgivet den 3. marts 2011.

Program for seminar

Foreløbigt program: Diabetiske fodsår - Fremtidig organisering af diagnostik og behandling

Tilmelding

Du kan tilmelde dig seminaret hos:
Dorte Berger Olsen på dbo@sst.dk
Telefon 72 22 77 12

Deltagelsesgebyret er 100 kroner, som du skal indbetale på 0216 4069150365 (SE nr.: 12070918).
Skriv deltagerens navn og ”MTV fodsår” på indbetalingen.

Pladserne bliver fordelt efter "først til mølle"- princippet.
Ved afbud skal du sende besked til Dorte Berger Olsen.  
Ved gruppetilmelding kan du eventuelt anvende e-faktura.
Tilmeldingsfristen er den 7. marts 2011

Informationsside om seminaret på sst.dk