Sundhedsstyrelsen

Musikfestivalers indsats gør indtryk på unge

Pressemeddelelse   •   Nov 03, 2010 09:10 CET

Festivaler over hele landet har i sommeren 2010 gennemført en holdningskampagne mod narkotika. 14 festivaler og alle Grøn Koncert-arrangementerne har desuden gennemført en kampagne mod teenage-druk, der satte fokus på aldersgrænser for udskænkning og salg af alkohol. Kampagnerne er produceret i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Kampagnesamarbejdet er båret af et ønske om at få de unge til at tænke sig om lige netop i de fest-sammenhænge, hvor de kan blive fristet til at prøve stoffer og – for de yngstes vedkommende – at drikke så meget, at hele oplevelsen ryger i vasken.

Nu foreligger der evalueringer af indsatsen på udvalgte festivaler: Jelling, Samsø, Skive og Roskilde er blevet evalueret i 2010. Publikum og de mange frivillige på festivalerne blevet spurgt om deres oplevelse af kampagnerne, og svarene viser, at de har en stor visuel gennemslagskraft. Mellem 60-85 procent af publikum svarer, at de har set, at deres festival er against drugs, mens halvdelen eller flere har set kampagnen om aldersgrænser for alkohol. Tilsvarende skaber kampagnerne debat om rusmidler og får mere end hver femte festivaldeltager til at diskutere kampagnen eller dens budskab med andre.

Evalueringerne viser, at der er en meget stærk accept af, at festivalerne markerer deres holdning mod narkotika og teenage-druk: 95 procent af publikum synes, det er en god idé, at festivalerne markerer en holdning mod narkotika, og et næsten lige så stort antal (83-95 procent) støtter kampagnen mod teenage-druk. Særligt positivt og overraskende er det, at de unge under 18 år bakker lige så meget om alkoholkampagnen, som de ældre årgange.

Link til rapporter

Roskilde Festival Against Drugs & Unge og alkohol - Evaluering af indsatserne 2010 - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Martin Strandberg-Larsen

Festivaldanmark Against Drugs & Unge og alkohol - Evaluering af indsatserne 2010 - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Roskilde Events & Consult A/S

Læs mere om Against Drugs - Narkotikaforebyggelse i festmiljøer