SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Muslimske ægteskaber er udbredte i danmark

Pressemeddelelse   •   Nov 01, 2011 16:30 CET

Muslimske ægteskaber – de såkaldte ”nikah” – er almindelige blandt muslimske mindretal i Danmark, men de bruges på mange forskellige måder afhængigt af parrets baggrund, alder og miljø. Kvinder kan have svært ved at opløse et nikah-forhold.

Det er almindeligt blandt danske muslimer at indgå såkaldt muslimske ægteskaber eller ”nikah”. For mange muslimer i Danmark er det forudsætningen for at indlede et intimt forhold, at parret indgår et nikah-forhold. Men forholdet mellem en nikah og en vielse efter dansk ret er vidt forskelligt i forskellige miljøer, etniske grupper og sociale lag.

Det viser en ny rapport fra SFI, bestilt af Integrationsministeriet. Undersøgelsen bygger på 248 kvalitative interviews med etniske minoriteter, fagfolk og imamer.

Kvinder kan være svagere stillet
Undersøgelsen viser også, at nogle kvinder kan have vanskeligt ved at opløse deres nikah-forhold. Traditionelt har en mand lettere adgang til at opløse et nikah-forhold end en kvinde, og i nogle tilfælde bliver kvinden mødt med økonomiske krav eller krav om mægling hos en imam, før hun kan komme ud af forholdet. I andre tilfælde er parterne enige om, at en dansk skilsmisse også automatisk opløser nikah-forholdet.

En anden væsentlig faktor er lovgivningen i oprindelseslandene. En dansk skilsmisse anerkendes ikke nødvendigvis juridisk i fx Iran. Det kan betyde, at et par også skal kunne dokumentere opløsningen af nikah-forholdet for at undgå problemer ved rejser hertil.

Flertydige praksisser
Rapporten peger på, at der ikke er nogen fast praksis blandt danske muslimer, når det gælder forholdet mellem religiøs-retslige principper og dansk lov, og ofte er der ingen modsætning mellem de to. Interviewene viser desuden, at konflikter kan falde meget forskelligt ud afhængig af parrets baggrund, alder og forhistorie. I den henseende adskiller det muslimske miljø i Danmark sig fra fx det katolske eller jødiske, hvor de religiøs-retslige principper ligger i mere faste rammer.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Anika Liversage, tlf. (mobil) 33 48 08 57 eller mail ani@sfi.dk, eller kommunikationsmedarbejder Mads Høg, tlf. 33 69 77 72.
Udgivelse: Anika Liversage og Tina G. Jensen: Parallelle retsopfattelser i Danmark – et kvalitativt studie af privatretlige praksisser blandt etniske minoriteter. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 11:37
Udgivelsesdato: 1. november 2011
Omfang/pris: 191 sider / kr. 190,- inkl. moms.
Læs resumé »    
Læs mere, bestil/download rapport »