Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Muslinger bliver scannet for at undgå skaller i maden

Pressemeddelelse   •   Sep 10, 2010 09:13 CEST

I forbindelse med ordningen for innovativ forarbejdning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter under Fiskeriudviklingsprogrammet har FødevareErhverv netop givet tilsagn til en række nye projekter. I alt er der givet tilsagn til 13 projekter for et samlet beløb på knap 19 millioner kroner. Projekterne er meget varierede og har mange indsatsområder. Der investeres blandt andet i ny røntgenscanningsmetode for muslinger for at undgå skaldele i varen, økologiske nicheprodukter i ny type indpakning, ny skære/sliceteknik, der giver mulighed for en mere indbydende præsentation af produktet, samt maskiner til forarbejdning af linemuslinger, som kræver følsom håndtering. ”Innovation er en nøgle til at udvikle fiskebranchen og sikre virksomhedernes konkurrenceevne på langt sigt - og dermed Danmarks position som en af verdens førende eksportører af fisk og fiskeprodukter. Idérigheden vidner om, at fiskebranchen er god til tage hånd om de udfordringer sektoren står overfor i dag,” siger fødevareminister Henrik Høegh. I forbindelse med vurderingen af de enkelte projekter har FødevareErhverv benyttet sig af muligheden for at anvende ekspertise fra branchen. På den baggrund blev der nedsat et rådgivende udvalg for ordningen. Udvalget består af repræsentanter fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU-Aqua), Dansk Akvakultur, Danmarks Fiskeriforening, Konsumfiskeindustriens arbejdsgiverforening og Danish Seafood Association (DSA). Udvalget har vurderet de forventede effekter indenfor områderne: 

  • Introduktion af nye produkter med nyhedsværdi i markedet, hvor det kan sandsynliggøres, at produkterne vil forbedre virksomhedens konkurrencesituation.
  • Ny proces og teknologi, der forbedrer virksomhedens fremstillingsproces væsentligt og giver en styrket konkurrencefordel i markedet.
  • Ny organisering med væsentlige forandringer indenfor organisering og kompetencer, der styrker virksomhedens konkurrenceevne.
  • Investeringens potentiale og økonomiske bæredygtighed.
På baggrund af udvalgets bemærkninger har FødevareErhverv truffet afgørelser om tilsagn og afslag. Det forventes, at der vil komme endnu en ansøgningsrunde for ordningen. En ansøgningsfrist vil blive udmeldt på FødevareErhvervs hjemmeside senest fire uger før fristen.Yderligere oplysninger:Mette Blauenfeldt Hansen, 33 95 82 20, mebh@ferv.dk ellerBeate Engelholm, 33 95 83 21, bee@ferv.dk Pressekontakt.Thor Seierø, pressesekretær, 33 92 20 50 / 20 91 59 01