DONG Energy A/S

Nærringsstoffer tilbage til markerne

Pressemeddelelse   •   Okt 29, 2012 13:20 CET

Pressemeddelelse fra DONG Energy A/S sendt kl. 13:20 mandag d. 29. oktober 2012

Vedhæftede filer:
Nærringsstoffer tilbage til markerne

Et af Danmarks største landbrug skifter i et storstilet forsøg kunstgødningen ud med nærringsrigt aske fra halmballer. Først bliver halmballerne omdannet til brændbar gas, som giver grøn energi i kraftværkerne, derefter sender man nærringsstofferne tilbage til markerne i form af aske.


For første gang forsøger man i stor skala at skifte kunstgødningen ud med asken fra forgasset halm. Bregentved Gods på Sjælland har netop spredt 20 tons aske i stedet for kunstgødning ud på markerne. Aske, som reelt er et restprodukt efter produktionen af grøn energi.

 

"Det er jo fantastisk, at vi kan få så godt et restprodukt ud af at producere grøn energi. Først udnytter vi 90-95 procent af al energien i halmen, som sendes til kedlen som brændbar gas. Derefter kan vi bruge asken som gødning på landbrugsjord. Dermed kommer næringsstofferne tilbage på markerne og vi reetablerer balancen,” siger Henrik Maimann, Vice President i DONG Energy med ansvar for New Bio Solutions.

 

DONG Energy står bag en ny teknologi ved navn Pyroneer, der kan omdanne halm til en brændbar grøn gas og samtidigt bevare næringsstofferne i asken. Så mange nærringsstoffer, at asken er velegnet som gødning.

 

Erstatter kunstgødning

Bregentved Gods, som er et af Danmarks største landbrug, er gået med i et forsøg, hvor man i stor skala spreder aske i stedet for kunstgødning ud på markerne.

 

"Det bliver meget interessant at se, hvordan jorden reagerer på asken. Sammensætningen af kalium og fosfor er jo anderledes end i kunstgødningen, men til gengæld indeholder asken også kulstof. Og da kulstoffet er på en form, hvor det kan lagres i jorden, vil det være jordforbedrende for den generelt kulstoffattige danske muld" siger inspektør Lars Erik Nielsen, Bregentved Gods.

 

Udspredningen af aske fra Pyroneer-processen er stadig på forsøgsbasis, men det er første gang, der er spredt så store mængder aske ud. Det giver ifølge Jens Kai Holm, Ph.d. ved DONG Energy, helt nye muligheder:

 

"Med så store mængder aske spredt ud på markerne får vi nu et meget bedre billede af, hvordan landbrugsjorden reagerer på forskellige mængder kalium, fosfor og ikke mindst kulstof. Jeg tror, at asken kan blive et godt supplement til kunstgødningen."

 

Forsøgene bliver nøje overvåget af forskere fra DTU Kemiteknik, som også leder projektet, der er et samarbejde mellem DTU, DONG Energy og Bregentved Gods støttet af bl.a. Villum Fonden.

 

Derfor er det godt at bruge aske som gødning:

  • Ved at bruge aske fra forgassede halmballer som gødning recirkulerer man næringsstofferne og reetablerer balancen.
  • Asken fra Pyroneer-forgasseren indeholder bl.a. fosfor og kalium, som er begrænsede ressourcer, man i dag bruger i bl.a. kunstgødning. Manglen på især fosfor kan presse priserne på kunstgødning alvorligt op.

 

Kort om Pyroneer:

Pyroneer-teknologien omdanner ved to temperaturer (650 grader og 730 grader) halm, energipil, spildevandsslam, gylle med mere til en gas, der kan brændes. De tilbageværende askestoffer er så næringsholdige, at de kan bruges som gødningsstof på markerne.

 

Navnet ’Pyroneer’ er en sammentrækning af ’pyrolyse’ og ’engineer’ (på dansk: ingeniør). Pyrolyse er en kemisk spaltning af et materiale ved hjælp af varme men uden tilførsel af ilt.Kontaktinformation:

Carsten Birkeland Kjær

Presserådgiver

DONG Energy

Tlf. 99 55 77 65