Personalestyrelsen

Nationale eksperter i EU er en styrke for de danske institutioner

Pressemeddelelse   •   Nov 03, 2010 10:55 CET

EU-formandskabet 2012

De seneste udvidelsesrunder og institutionelle ændringer siden det seneste danske formandskab i 2002 stiller store krav til vores formandskab i 2012. Et dansk ministerium eller styrelse kan blive klar til formandskabet gennem målrettet placering af nationale eksperter i relevante EU-institutioner – særligt i Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Danmarks interesse i ansættelser i EU

For den danske centraladministration er det en fordel, at statsansatte akademikere arbejder en tid i institutionerne og tilegner sig internationale kompetencer. Ved tilbagevenden til Danmark kan styrkede kompetencer, øget faglig indsigt og europæiske netværk være til stor gavn for deres danske arbejdsplads og for centraladministrationen som helhed.
Nationale eksperter i EU er med til at præge institutionerne med danske værdier og arbejdsmetoder og bidrager til at fremme forståelsen i EU for danske samfundsforhold.

Økonomisk støtte til udsendelse af nationale eksperter

Ministerierne kan ansøge Finansministeriet om refusion af op til 50 pct. af lønudgifterne i forbindelse med udsendelse af danske embedsmænd som nationale eksperter til EU-Kommissionen, EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet.
Ansøgning om refusion kan indgives løbende. Finansministeriet tager stilling til spørgsmål om refusion for hele den forventede udsendelsesperiode for den pågældende medarbejder. 
Læs mere i ”Cirkulære om lønudgifter til danske embedsmænd udsendt som nationale eksperter til EU-Kommissionen, EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet”.

Udsendelser er til gavn for arbejdspladsen som helhed

Økonomi- og Erhvervsministeriet er et af de ministerier, der benytter udsendelsesordningen systematisk. De har løbende ca. 10-12 medarbejdere udsendt til EU-institutioner. 
”Når en medarbejder er hjemme igen, er det ambitionen, at vi straks sender en ny af sted," siger kontorchef Martin Bresson fra Internationalt Sekretariat i Økonomi- og Erhvervsministeriet. At udsende medarbejdere til EU for en periode kræver først og fremmest kompetencerne og ønsket hos den enkelte medarbejder, men det kræver også ledelsesmæssig opbakning på den pågældende arbejdsplads, mener Martin Bresson. "Ledelsen skal være sig bevidst, at en udsendelse kan blive til gavn for arbejdspladsen som helhed. Derfor skal der løbende lægges planer for, hvilke EU-institutioner det er strategisk relevant at udsende medarbejdere til." 
Læs mere om Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejde med nationale eksperter.

Yderligere information om udsendelse af nationale eksperter til EU

Vil du vide mere om karrieremulighederne i EU, kan du besøgewww.perst.dk/karriereieu.