Nationalmuseet

Nationalmuseet lukker Lille Mølle

Pressemeddelelse   •   Nov 28, 2016 07:00 CET

Nationalmuseet lukker og afhænder udstillingsstedet Lille Mølle.

Nationalmuseet lukker sit udstillingssted Lille Mølle på Christianshavn. Nationalmuseet fik i 1973 overdraget Lille Mølle som gave fra Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards Fond. Siden 1996 har Nationalmuseet åbnet Lille Mølle i forbindelse med særlige omvisninger.

Vicedirektør for Nationalmuseet Camilla Mordhorst forklarer, at Nationalmuseet ved overdragelsen forpligtede sig til at bruge Lille Mølle som gæstebolig for udenlandske museumsfolk og forskere samt drive Lille Mølle som såkaldt interiørmuseum i det omfang, det var økonomisk muligt og hensigtsmæssigt for Nationalmuseet, hvilket museet nu vurderer, at det det ikke længere er.

- Lille Mølle har en begrænset kulturhistorisk betydning og i lyset af, at Møllen generelt trænger til hovedistandsættelse, der må forventes at beløbe sig til adskillige millioner kroner; at restaurantdriften er vanskelig at gøre rentabel; at besøgstallene på Møllen ligger på under 1.000 gæster om året, så vurderer vi nu, at det ikke længere er økonomisk muligt ej heller er hensigtsmæssigt for Nationalmuseet at drive Lille Mølle, siger Camilla Mordhorst.

Hun understreger, at Nationalmuseet ikke tjener på afhændelse af Lille Mølle, og der er ingen direkte sammenhæng mellem lukningen af Lille Mølle og de besparelser, som Nationalmuseet er blevet pålagt over de kommende år, men museet ønsker færre bygninger at vedligeholde.

- Nationalmuseet ønsker at fokusere på færre bygninger, og vi vil prioritere vores vedligeholdelsesmidler til andre af museets mange ejendomme, siger Camilla Mordhorst.

I de kommende måneder gennemgår Nationalmuseet inventaret i Lille Mølle for at udtage de genstande, som fremover fortsat skal indgå i Nationalmuseets samling. 

Derefter afhændes Lille Mølle til Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme, som varetager den videre disponering af bygningen.

(Pressemeddelelse præciseret 29. november 2016 - Sidste sætning ændret til nuværende ordlyd).

Fakta om Lille Mølle

  • Lille Mølle er opført som hollandsk mølle i 1783 og fungerede som mølle frem til 1909. Møllen er den sidste af de gamle voldmøller. Bygningen er fredet.
  • Ejnar Flach-Bundegaard (1887 – 1949) købte møllen i 1916 og indrettede Lille Mølle som bolig for sig selv og sin hustru Johanne Flach Bundegaard (1890 – 1974).
  • I 1973 modtog Nationalmuseet Lille Mølle som gave med det formål, at ejendommen skulle danne ramme om forskellige kulturelle aktiviteter i tilknytning til et interiørmuseum, i det omfang det var økonomisk muligt og hensigtsmæssigt for Nationalmuseet samt tjene som gæstebolig for udenlandske museumsfolk og forskere, som besøgte Nationalmuseet
  • I 1996 blev Lille Mølle åbnet for offentligheden i form af særlige omvisninger. Det årlige besøgstal i Lille Mølle har ligget på godt 1000 gæster.

Nationalmuseet er Danmarks største kulturhistoriske museum - og vi er mange museer i ét. 
Hvert år besøger over en million mennesker et af Nationalmuseets museer i hele landet.