Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ned med antibiotikaforbruget og dødeligheden

Pressemeddelelse   •   Okt 14, 2010 11:04 CEST

En opgørelse fra Fødevarestyrelsen viser, at 20-25 procent af antibiotikaforbruget i danske svinestalde stammer fra de 10 procent af besætningerne, der har højest forbrug per gris. Også den samlede dødelighed bliver trukket op af en mindre del af besætningerne, og det er udgangspunktet for et nyt system, som nu skal få antibiotikaforbruget og dødeligheden til at falde i danske stalde. ”Partierne bag veterinærforliget er enige om, at højt antibiotikaforbrug og høj dødelighed skal have konsekvenser for landmændene. Derfor har vi nu sat nogle grænseværdier, der gør, at vi hele tiden kan tage fat i den mest problematiske del af besætningerne. Hvis en landmand overskrider bare én af grænseværdierne, får de fremover både øget kontrol, og de skal betale for flere rådgivende dyrlægebesøg”, siger fødevareminister Henrik Høegh, der torsdag morgen var i samråd i Folketinget efter kritik af, at den ene af de tre kategorier, som initiativet deler landmændene op i, hed ”god landmandspraksis”. ”Vores initiativ handler om at hanke op i de besætninger, der har de største udfordringer. Ikke om at kåre de bedste besætninger. Det her er ikke en ”smiley-ordning” for landbruget. For at undgå den misforståelse ændrer vi nu navnene på de tre kategorier til ”almindelig rådgivning”, ”ekstra rådgivning” og ”skærpet rådgivning”,” siger fødevareministeren. Grænseværdierne vil blive justeret år for år, så de løbende rykkes ned i takt med, at besætningerne får forbedret forholdene. Hvis dette ikke sker, vil forligskredsen, som består af regeringspartierne, Dansk Folkeparti og De Radikale drøfte eventuelle yderligere initiativer. Målet med den samlede indsats er altså at forbedre situationen løbende. Forligskredsen har i den forbindelse fastsat konkrete reduktionsmål for antibiotikaforbruget og sodødeligheden. Grænseværdien for sodødeligheden skal således være faldet til 16 procent i 2013 – fra 24 procent i 2011, mens antibiotikaforbruget skal være faldet med 10 procent i 2013. Se aftaleteksten her [pdf-fil]

Yderligere oplysninger:

Jan Mousing, veterinærdirektør, 72 27 65 03

Pressekontakt.

Nicolai Schacke, pressesekretær, 33 92 42 83 / 20 91 59 01

Genveje

Pressekontakt:

Pressesekretær
Thor Seierø Mouritsen

Tlf. 3392 2050 / 2091 5901
E-mail: tsmo@fvm.dk

SMS-henvendelser frabedes

 

Pressesekretær

Nicolai Schacke

Tlf. 3392 4283 / 2091 5901

E-mail: nisc@fvm.dk

SMS-henvendelser frabedes

 

Øvrig kontakt:

 

Særlig rådgiver

Rulle Grabow Westergaard

Tlf. 3395 1141 / 2220 1725

E-mail: rugw@fvm.dk