Justitsministeriet

Nedsættelse af en undersøgelseskommission i Blekingegade-sagen

Pressemeddelelse   •   Sep 16, 2010 08:36 CEST

Undersøgelseskommissionen er nedsat i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.

Som formand for undersøgelseskommissionen er udpeget landsdommer Jens Rosenløv, Østre Landsret. Advokat Jakob Lund Poulsen og forhenværende politimester Jakob Skov er udpeget som kommissionens to andre medlemmer. Advokat Gunnar Homann er udpeget til udspørger for kommissionen.

Efter kommissoriet har undersøgelseskommissionen til opgave at undersøge og redegøre for, om Justitsministeriet, Politiets Efterretningstjeneste (PET) eller andre relevante centrale myndigheder modvirkede det almindelige politis og anklagemyndighedens opklaring og strafforfølgning af de strafbare forhold, som bl.a. i den offentlige debat er blevet forbundet med den gruppe af personer, der blev kendt som Blekingegadebanden.

Kommissoriet kan hentes ved at klikke på linket nederst på siden.

Til brug for undersøgelsen vil kommissionen kunne indhente relevant materiale hos berørte myndigheder mv., ligesom kommissionen vil kunne indkalde personer til at afgive mundtlig forklaring.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil kommissionen afgive en beretning om resultatet af undersøgelsen.

 

Kommissoriet i pdf format