Dyrenes Beskyttelse

Ni millioner danske pattegrise må se langt efter hjælp

Pressemeddelelse   •   Feb 08, 2011 07:22 CET

Fødevareministeren vil fortsat ikke tage stilling til, hvordan pattegrisedødeligheden i Danmark, som er verdens højeste, nedsættes. Dyrenes Beskyttelse er bekymrede over ministerens manglende vilje til at handle.

Siden det i sommeren 2010 kom frem, at der hver dag dør 25.000 pattegrise i de danske svinestalde, har Dyrenes Beskyttelse kraftigt opfordret fødevareminister Henrik Høegh til at skride ind og nedbringe den høje dødelighed. 
Ministeren henviste i sommers til, at han først måtte have en faglig baggrundsviden på området. Derfor blev 16 uvildige forskere fra Århus Universitet bedt om at udarbejde en rapport om pattegrisedødeligheden i Danmark. Denne rapport udkom den 21. januar 2011.
Derfor er det med stor undren, at Dyrenes Beskyttelse må konstatere, at rapporten endnu ikke har ført til konkrete politiske udmeldinger fra ministerens side. 

"Ministeren har med rapporten fået en meget grundig og kvalificeret gennemgang af problematikken. Rapporten indeholder entydige konklusioner om den alarmerede høje dødelighed og yderligere anvisninger til, hvordan dødeligheden kan nedbringes. Ministeren har i rapporten dén faglige baggrund, han tidligere har efterlyst, så derfor er det for Dyrenes Beskyttelse svært at se, hvad der afholder ministeren fra at handle", siger direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis.

Ministeren og resten af fødevareudvalget var i går d. 2. februar 2011 i åbent samråd, hvor oppositionen ligeledes undrede sig over den manglende handling fra ministerens side. 
Ministerens uforløsende svar var, at de økonomiske omkostninger skal undersøges, før han vil komme med nogen udmeldinger om konkrete tiltag, der kan nedbringe dødeligheden. Ligeledes afventer han en teknisk gennemgang af rapporten, der netop nu er sendt i høring.

"Det er meget betænkeligt, men desværre ikke overraskende, at ministeren ikke ønsker at bremse en udvikling, der hver dag koster 25.000 pattegrise livet, førend han ved, hvad det vil koste erhvervet. Ligeledes kan man undre sig over, at en uvildig rapport, der skal belyse en problemstilling, pludselig skal sendes i høring. Rapporten indeholder mange fagligt velfunderede anbefalinger, der er lige til at gå til, og derfor er det utrolig ærgerligt, at processen, der har til formål at redde de ni millioner danske pattegrise, der hvert år dør som følge af den industrielle avl og fodring, bliver forhalet af økonomiske hensyn til branchen", siger direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis.


Yderligere informationer: Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse, tlf.: 33 28 70 10