Rigshospitalet

Nordea-fonden støtter forskning i mindfulness meditation med 2,6 mio. kr.

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 09:01 CET

Professor Gitte Moos Knudsen, Center for Integrated Molecular Brain Imaging (Cimbi), Rigshospitalet og Københavns Universitet, modtager 2,6 mio. kr. fra Nordea-fonden til et forskningsprojekt om det neurobiologiske grundlag for mindfulness og de potentielle helbredsmæssige effekter af mindfulness meditation.
Projektet, der udføres som et ph.d.studium for cand.psych. Christian Gaden Jensen og under vejledning af lektor, overlæge Steen G. Hasselbalch, sker i samarbejde med et af verdens ledende forskningscentre på området, The Benson-Henry Institute for Mind-Body Medicine, Harvard Medical School, samt med Center for Humanistisk sundhedsforskning ved Københavns Universitet. Resultaterne forventes at foreligge i slutningen af 2013.

Nordea-fonden støtter også: 

  • Frokostordninger i Daginstitutioner, Bent E. Mikkelsen, Aalborg Universitet
  • Børn og unges sundhed, Bjørn Holstein, SDU
  • Ph.d.-projekt om terapihave til voldsramte kvinder og børn, Ulrika Stigsdottir i tilknytning til bevilling til ny terapihave ved Dannerhuset
  • Mental træning til fødende, Anette Werner, Århus Universitetshospital
  • OPUS centret - Børns sundhed og trivsel, Arne Astrup, Københavns Universitet m.fl. 100 mio. kr. 2008-2013
  • Center for Sund Aldring, Ulla Wewer, Københavns Universitet 150 mio. kr. 2008-2013
Fakta om forskningsprojektet
Forskningen består af to dele:
Del 1 er et befolkningsstudium med 700 deltagere, der bl.a. undersøger, hvilke genetiske og psykologiske forhold der er vigtige for, hvordan mindfulness påvirker det fysiske og psykiske helbred. Gennem spørgeskemaer og spytprøver analyseres sammenhænge mellem fysisk og psykisk sundhed, mindfulness-niveau, typiske måder at håndtere stress og følelser på, mens der f.eks. også tages hensyn til indflydelsen af forholdet til forældrene samt nylige, alvorligt stressende livshændelser. 

Del 2 undersøger, hvilke former for mindfulness-baserede behandlingsprogrammer, der kan anvendes i den danske sundhedssektor til mennesker før de bliver patienter. Via ca. 20 sjællandske lægehuse rekrutteres i alt 320 mennesker, der opsøger lægen med symptomer som tristhed, stress eller smerter, men vurderes ikke at være behandlingskrævende i psykologisk eller medicinsk forstand. To meditations-baserede kurser i gruppeform samt et mindfulness-baseret selvhjælpsprogram i form af en bog med tilhørende øvelses-CD samt en motiverende samtale med en psykolog sammenlignes med en ubehandlet kontrolgruppe. Igen undersøges betydningen af genetiske forudsætninger, samt det fysisk og psykisk helbred for og efter behandlingsperioden.

Læs mere om Nordea-Fonden her