Sundhedsstyrelsen

Nordisk status for behandlingskvalitet

Pressemeddelelse   •   Sep 07, 2010 10:31 CEST

Kvaliteten af sundhedsydelserne i de nordiske lande kan sammenlignes på tværs af landegrænser. En rapport fra Nordisk Ministerråd viser, at der foreligger data til sammenligning og benchmarking indenfor sygdomme som kræft, hjerte/karsygdomme, sukkersyge og astma mellem sundhedsvæsnerne i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island og Færøerne. Rapporten anbefaler, at de nordiske lander arbejder for at sikre ensartede data på en række områder som blandt andet psykiatri, sundhedsfremme og forebyggelse, børn og unge og patientsikkerhed.

På enkeltområder som for eksempel blodprop i hjernen og blodprop i hjertet viser rapporten, at de danske behandlingsresultater er blandt de bedste i norden, mens Danmark ligger lavere end en række nordiske lande, når det gælder behandlingsresultater for kræftsygdomme. Der er således behov for at undersøge årsagerne til forskellene som led i det nordiske samarbejde.

Når det gælder tandsundhed viser rapporten, at Danmark er det nordiske land, der har den bedste tandsundhed blandt børn, og at børn børster hyppigere tænder i Danmark, på Færøerne, i Sverige og Norge, end det er tilfældet i Finland og Island. Tallene viser, at 69 procent af de 12-årige børn cariesfrie, mens under halvdelen af de 12-årige børn i for eksempel Norge, Finland og Island er cariesfrie, hvilket også kan hænge sammen med at børn i Danmark, Finland og Sverige mindre hyppigt drikker sukkerholdige læskedrikke end børn i Norge, Island og på Færøerne. Fordelt på køn viser tallene, at piger i alle de nordiske lande børster hyppigere tænder og drikker sjældnere sukkerholdige læskedrikke end drengene.

I internationalt perspektiv er de nordiske lande blandt de lande, der er nået længst med formaliseret og systematisk kvalitetsudvikling. Rapporten "Nordisk kvalitetsmåling i sundhedsvæsenet" illustrerer dog også det moderne sundhedsvæsens fortsatte begrænsede muligheder for at dokumentere kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. En række af de resultater, der er tilgængelige, kan derfor endnu ikke anvendes til retvisende sammenligninger, men snarere til at stille spørgsmål om, hvorvidt der eksisterer reelle forskelle i kvaliteten af ydelser.

De nordiske lande har, som rapporten beskriver, unikke muligheder for at udvikle kvalitetsområdet og rapporten giver et solidt grundlag for det videre arbejde. I forlængelse heraf anbefales det:

at der på områder, hvor der findes robuste data i relation til de valgte kvalitetsindikatorer, løbende offentliggøres kvalitetsdata i NOMESCO’s regi med henblik på at give borgere, politikere, sundhedspersonale og myndigheder indblik i kvaliteten af sundheds-væsenets ydelser på tværs af de nordiske landegrænser

  • at der i Nordisk Ministerråds regi etableres en arbejdsgruppe, der videreudvikler fællesnordiske kvalitetsindikatorer for psykiatri, børn og unge samt sundhedsfremme og forebyggelse
  • at der etableres en arbejdsgruppe i Nordisk Ministerråds regi medhenblik på at videreudvikle det fællesnordiske samarbejde om patientsikkerhed
  • at der i Nordisk Ministerråds regi etableres en arbejdsgruppe med henblik på at videreudvikle kvalitetsindikatorer for mund- og tandsundhed.

Link til invitation og program

Konference: Nordisk kvalitetsmåling i sundhedsvæsenet

Kontakt

Jytte Burgaard

Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering
Telefon 72 22 78 22