E.ON Danmark

Nordjyllands største biogasanlæg åbner

Pressemeddelelse   •   Maj 30, 2016 11:41 CEST

Fredag d. 3. juni indvier parterne bag GrønGas Vrå, Nordjyllands største biogasanlæg. GrønGas Vrå, der er opført på en tidligere majsmark, skal omdanne restprodukter og gylle fra nordjyske landmænd til bæredygtig biogas. Første spadestik til GrønGas Vrå blev taget i juli 2015, og rejsegildet fandt sted i oktober. Siden da, er det gået stærkt, for anlægget er allerede begyndt at producere gas.

Når GrønGas åbner dørene på fredag, bliver det blandt andet med deltagelse af Venstres gruppeformand, Søren Gade, som skal forestå den officielle indvielse af anlægget.

”Restprodukter fra landbruget kan omdannes til grønt guld i form af biogas. Der ligger et stort uudnyttet potentiale i at udnytte en større del af landmændenes gylle til glæde for både miljøregnskabet og landmændene,” siger Søren Gade og påpeger, at det er en vigtig opgave for Venstre at styrke landbrugets konkurrencevilkår og samtidigt sikre, at landbruget også bidrager til Danmarks energiforsyning og den grønne omstilling.

Initiativtagerne og investorerne bag investeringen på mere end 100 millioner kroner er de to partnere, landmand Jens Peter Lunden og energiselskabet E.ON Danmark, som allerede i dag driver GrønGas Hjørring sammen.

”Med åbningen af GrønGas Vrå gør vi det nemmere for flere at tage del i den grønne omstilling. Når biogassen fortrænger fossile brændsler i lastbiler eller i kraftvarmeværker, reducerer vi landbrugets miljøbelastning, nedbringer Danmarks klimabelastning og skaber nye arbejdspladser i landbruget,” siger Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark og understreger, at det nye biogasanlæg kobles på det landsdækkende gasnet og kommer til at reducere Danmarks CO2–udslip med ca. 25.000 tons årligt.

I næste måned forventes EU-Kommissionen at tildele Danmark et CO2-reduktionsmål på 40% i 2030 inden for landbrug og transport. Det betyder, at dansk biogasproduktion kan gå hen og blive et endnu vigtigere redskab i klimaindsatsen end det allerede er i dag. Biogas kan sænke CO2-udledingerne i både landbruget og transportsektoren.

Vi låner gyllen i 40 dage

GrønGas Vrå fremstiller biogassen ved at gyllen og andre organiske restprodukter ligger i store stålsiloer og forrådner. Når gyllen har rådnet af, produceres biogassen og den afgassede gylle afleveres tilbage til landmanden.

”Vi køber ikke eller får ikke landmandens gylle. Vi låner den i 40 døgn, hvorefter vi leverer den tilbage i bedre form,” fortæller landmand Jens Peter Lunden og påpeger, at afgasset gylle gør det nemmere for afgrøderne at optage kvælstoffet i gyllen. Generelt stiger afgrødernes udnyttelse af afgasset gylle med 6-10 % i forhold til ubehandlet gylle, og landmanden får dermed et højere høstudbytte.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen ser ligeledes positivt på den øgede biogasproduktion:

”Nytænkning og initiativer i hele vores landbrugs- og fødevareklynge er afgørende for at skabe vækst og private arbejdspladser i vores landdistrikter. Her spiller en bedre udnyttelse af landbrugets restprodukter via biogasanlæg en vigtig rolle”.

Det 12 fodboldbaner store anlæg vil årligt behandle 300.000 tons restprodukter og biomasse og forsyne naturgasnettet med cirka ni mio. kubikmeter biometan. Det svarer til årsforbruget af 4.300 personbiler eller 250 busser, hvis de kørte på biogas, eller gasforbruget i 6.500 boliger.

GrønGas Vrå beskæftiger cirka 10 personer på daglig basis.

Deltag i indvielsen

Den officielle indvielse finder sted fredag den 3. juni kl. 11-13 påGrønGasvej 13, 9760 Vrå. Alle journalister er velkomne og bedes tilmelde deltagelse hos Susanne Tolstrup på susanne.tolstrup@eon.dk eller 3038 6112.

Om eftermiddagen holder GrønGas Vrå Åbent Hus for alle i tidsrummet 14-18.

Om parterne bag GrønGas Partner A/S

JPL Holding A/S: Ejes af Jens Peter Lunden, 44 år, landmand med 500 ha ager, 900 søer og 29.000 slagtesvin. Erfaring med drift af biogasanlæg siden opførelsen og igangsætningen af GrønGas Hjørring 2001. Bestrider flere tillidsposter i biogasbranchen og landbruget.

E.ON er et internationalt energiselskab med aktiviteter i mere end 30 lande. E.ON tilbyder sammen med mange partnere bedre, renere og mere energieffektive energiløsninger. E.ON Danmark A/S fokuserer på biogasproduktion, naturgas, el, fjernvarme, bæredygtig mobilitet og energieffektivisering. E.ON driver havvindmølleparken Rødsand II, samt en række kraftvarmeanlæg, fjernvarmenetværk på Sjælland og flere biogasanlæg i Jylland. E.ON råder over Danmarks største netværk af ladestandere til elbiler og gastankstationer til tungere transport og arbejder målrettet på at gøre vejtransporten grønnere. Fra sommeren 2016 vil E.ON producere 30 mio. m3 biometan, svarende til cirka 20% af den danske biometan-produktion.