Beskæftigelsesministeriet

Nordjyske højtuddannede giver sorte tal på bundlinien

Pressemeddelelse   •   Sep 15, 2010 08:11 CEST

Vækstforum Nordjylland havde i dag møde hos økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen om blandt andet adgang til praktikpladser, den høje dimittendledighed og det faktum, at ca. 60 pct. af de nyuddannede flytter væk fra Nordjylland umiddelbart efter dimissionen.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- Mindre virksomheder skal have bedre muligheder for at innovere og vokse sig store. Derfor styrker vi rammerne for, at flere højtuddannede kan komme ud i virksomhederne samt skaber bedre adgang til kapital og rådgivning.

Det er ikke mindst de højtuddannedes kompetencer og innovationskraft, der kan styrke væksten i de kommende år i en række små og mellemstore virksomheder. Derfor satses der på:

  • Videnpilot-ordningen, hvor virksomheder i 12 måneder kan ansætte en højtuddannet medarbejder med løntilskud
  • Fokus på samspil mellem erhverv og uddannelsesinstitutioner
  • Øget samspil mellem nationale og regionale tiltag, der motiverer virksomheder til at efterspørge nyuddannedes kompetencer.

Undervisningsminister Tina Nedergaard:

- Jeg er glad for, at regeringen og vækstforum har sat fokus på, hvordan et stærkere samspil mellem uddannelser og erhvervsliv kan afhjælpe, at folk med uddannelse ender i ledighed. Desuden er det vigtigt, at regeringen og vækstforum har aftalt, at uddannelse skal være mere tilgængelig i regionens yderområder, og at vækstforum fortsat vil have fokus på at tilvejebringe flere praktikpladser.

Derudover satser Vækstforum Nordjylland på at gøre Nordjylland til Danmarks energilaboratorium, på at styrke akvakulturen og understøtte uddannelsesmuligheder i yderområderne.

Formand for Vækstforum Nordjylland Ulla Astman:

- Vi arbejder på at styrke uddannelsesområdet i Nordjylland ved en koordineret indsats både for de unge, der er uden for uddannelsessystemet, og for de unge, der er i gang med en kompetencegivende uddannelse. Det er fremtidens kompetencer, der er i spil, og en målrettet indsats er både til gavn for de unge og ikke mindst for regionens virksomheder. Derfor er vi glade for, at regeringen nu vil gå ind i arbejdet med at finde både praktikpladser og job til de mange, der tager en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i Nordjylland.

Se link til følgende til højre her på siden under "Mere information":

  • Partnerskabsaftale 2010
  • Faktaark om udvikling i regionen
  • Case: Flere højtuddannede skal ud i erhvervslivet
  • Case: Snart spiser hele Europa østers fra Limfjorden
  • Case: Østerild baner vej for fremtidens energiløsninger
  • Case: Uddannelser skal ud i Nordjylland yderområder