Nordnet Bank

Nordnet - Investering i Norden

Pressemeddelelse   •   Okt 29, 2010 11:45 CEST

Nordnet har undersøgt forskellene i de nordiske lande vedrørende investering, opsparing og aktiehandel for tredje kvartal 2010. I undersøgelsen anvendes statistik fra Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Undersøgelsen viser blandt andet, hvor høj belåningen er, hvilke aktier og investeringsbeviser, som de private investorer har investeret i, samt hvor stor en andel af opsparingen, som er placeret i kontanter, aktier og investeringsbeviser. Undersøgelsen baseres på statistik fra Nordnets ca. 340.000 depoter i perioden juli til og med september 2010.

1. Sammenfatning

  • De danske investorer har mindsket andelen kontanter og købt aktier
  • Danskernes risikovillighed målt på belåningen af aktier er øget markant
  • Svenskerne er fortsat næsten lige så internationale i deres investeringsmønster som danskerne, noget som  kan have med den styrkede svenske kronekurs at gøre.
  • Finnerne er det folk i Norden, som har den højeste andel aktier. Samtidig holder finnerne sig til at købe aktierne med egne penge – belåningsgraden er lavest i Norden.

2.    Porteføljernes sammensætning

Land (2010-09-30) Kontanter Aktier Investeringsbeviser Sverige 10% (13%) 57% (56%) 33% (31%) Norge 16% (14%) 78% (79%) 6% (7%) Danmark 10% (14%) 83% (79%) 7% (7%) Finland 6% (10%) 92% (87%) 2% (3%)

Tabel 1: Fordeling mellem kontanter, aktier og investeringsbeviser i respektive land.

Andelen af kontanter er faldet i 3 af 4 nordiske lande. Kun Norge har øget andelen af kontanter.

Andelen af aktier i porteføljerne er relativt høj. Især finnerne udmærker sig her med hele 92 procent af porteføljernes indhold placeret i aktier, men også danskerne har øget andelen af aktier i forhold til forrige kvartal.

Investeringsforeningerne er stadig mest populære i Sverige, hvor hele 33% af de svenske investorers formuer er placeret i investeringsbeviser.

- Vores danske kunder har i perioden øget andelen aktier i porteføljerne, og det kan tolkes som en øget optimisme i forhold til udviklingen på børsen fremover, siger Max Gandrup, Country General Manager for Nordnet i Danmark.

3.    Belåning af aktier hos de private investorer

Land 2010-09-30 2010-06-30 Sverige (SEK) 4,90% 5,47% Norge (NOK) 8,70% 7,94% Danmark (DKK) 6,80% 5,23% Finland (EUR) 3,94% 3,94%

Tabel 2: Belåningsgrad pr. snitdepot pr. kunde og land

Danskerne har øget belåningen af aktier og dermed risikovilligheden.  Kun nordmændene har en højere belåning, mens svenskerne og finnerne generelt er forsigtigere end sine nordiske naboer, når det gælder belåning.

- Det er svært at vide, hvad forskellen i risikoprofil mellem landende skyldes, men det er formentlig en blanding af kulturelle forskelle samt forskelle i synet på investering og belåning. Groft sagt ser danskere og nordmænd i højere grad investering i aktier som en måde at opnå en gevinst på kort sigt, mens især svenskere bruger investering i aktier og investeringsbeviser til langsigtet opsparing, siger Max Gandrup, General Country Manager Nordnet Danmark.

4. De mest populære aktier og investeringsbeviser

Aktier

Sverige Norge Danmark Finland Ericsson Statoil Vestas Nokia Hennes & Mauritz Norsk Hydro Mærsk Sampo AstraZeneca DNO International Novo Nordisk Fortum

Tabel 3A: De mest populære aktier at eje i respektive land 30-09-2010

Investeringsbeviser

Sverige Norge Danmark Finland Skagen Kontiki Skagen Kontiki Jyske Invest Kina Templeton Asian Growth Fund (ACC) Skagen Global Holberg Norge Sydinvest Brik Franklin India ACC USD Brummer Multi Strategy Skagen Global Jyske Invest Indiske aktier Odin Finlandfond

Tabel 3B: De mest populære investeringsbeviser at eje i respektive land 30-09-2010

I alle nordiske lande foretrækker man aktier i egne store selskaber. I Danmark er Vestas stadig den mest populære aktie, mens Mærsk og Novo Nordisk har fortrængt Danske Bank og DSV fra top 3. I Norge er seneste måneds topaktie, clean tech-selskabet Renewable Energy Corporation, blevet fortrængt af Statoil, og i det hele taget dominerer det sorte guld den norske topliste. I Sverige og Finland ligger hhv. Ericsson og Nokia uændret i toppen.

Når det gælder investeringsbeviser, har Jyske Invest Kina indtaget førstepladsen med Sydinvest BRIK og Jyske Invest Indiske aktier på de efterfølgende pladser. Finnerne satser også på Asien, mens Skagen Fondene dominerer i Sverige og Norge.

- Der er en tydelig forskel på hvorfor de nordiske folk investerer i investeringsforeninger. I Danmark og til dels Finland er det populært at bruge dem til at nå de mere eksotiske markeder. I Sverige og Norge bruges investeringsforeningerne i højere grad til at eksponere sig mod aktiemarkedet, hvilket gør det naturligt, at også afdelinger med fokus på egne markeder er populære, siger Max Gandrup.

5.    Handler på andre markeder end hjemmemarkedet

Land Q3 2010 Q2 2010 Sverige (SEK) 23% 24% Norge (NOK) 9,5% 5% Danmark (DKK) 24% 23% Finland (EUR) 13% 12%

Tabel 4A: Procentdel af handler gennemført via Nordnet på andre børser end hjemmemarkedernes.

Mest handlede udenlandske aktier

Sverige Norge Danmark Finland DnB Nor Volvo DNO International Bank of America Yara International Nordea  Renewable Energy Corporation  BP PLC Statoil Transocean LTD ”New CH Domicile”  Yara international Regions Financial CP

Tabel 4B: De mest populære udenlandske aktier i perioden

Danmark er atter det land, hvor absolut flest investerer i børser uden for landets grænser, men svenske investorers appetit på udenlandske aktier ligger også i top. Nordmændenes udenlandske handler er steget og finners ligger på stort set uændret niveau.

- De danske investorer er igen Nordens mest internationale, men svenskerne ligger også i dette kvartal lige i hælene. En medvirkende forklaring til den nye svenske udvikling, er formentlig, at den svenske krone gradvist er blevet stærkere, og nu er tilbage på niveauet før finanskrisen. Dermed er det igen blevet interessant for svenske investorer at handle med værdipapirer, som er noteret i udenlandsk valuta, siger Max Gandrup. 

Nordnet Market Outlook viser trends for samt opfattelser om de finansielle markeder og bygger på undersøgelser og interview. Publikationen udgives af Nordnet Bank.

For mere information, kontakt landechef Max Gandrup, +45 24 29 15 00  

Undersøgelsen ”Investering i Norden” bygger på statistik fra Nordnets ca. 340.000 konti i Norden.