Klima- og Energiministeriet

Nordsøaftalen til serviceeftersyn

Pressemeddelelse   •   Nov 16, 2011 16:52 CET

Regeringen har besluttet at foretage et serviceeftersyn af statens kulbrintebeskatning, herunder i lyset af Nordsøaftalen.

Eftersynet sker i forlængelse af den tidligere regerings ønske om et serviceeftersyn bl.a. som følge af den forestående 7. udbudsrunde.

Regeringen vil i nærmeste fremtid nedsætte et tværministerielt udvalg med deltagelse af Klima-, Energi og Bygningsministeriet, Finansministeriet og Skatteministeriet til at forestå eftersynet, der forventes færdigt senest den 31. august 2012.

Serviceeftersynet vil ske på følgende præmisser:

  • Regeringen står ved den indgåede aftale mellem staten og A.P. Møller.

 

  • Regeringen ønsker at foretage et serviceeftersyn af de økonomiske rammevilkår ved olie- og gasproduktion i Danmark, og herunder også Nordsøaftalen fra 2003. Eventuelle ændringer af vilkårene for Nordsøaftalen vil derfor ske inden for aftalens rammer eller ved en ny forhandlet løsning.

 

  • Som led i serviceeftersynet belyses bl.a., hvilke konsekvenser aftalen har haft for bl.a. statens indtægter i lyset af den faktiske olieprisudvikling mv.

 

  • Serviceeftersynet skal gennemføres, inden den forventede gennemførsel af 7. udbudsrunde i 2013. Regeringen ønsker, at samfundet får størst muligt udbytte af olie- og gasressourcerne. Men samtidig skal vilkårene være konkurrencedygtige, så der fortsat er interesse i at investere herhjemme.