PwC Danmark

Novo Nordisk vinder særpris for åbenhed om løn til ledelsen

Pressemeddelelse   •   Jun 01, 2017 18:38 CEST

Novo Nordisk har gennem flere år kommunikeret klart og transparent om ledelsens løn i sin årsrapport på en måde, som går langt ud over lovkravene hertil. Indsatsen blev i dag hædret med en særpris ved ”C20+ Regnskabsprisen 2017” ved en stor kåring hos PwC i Hellerup.

En professionel og uvildig dommerkomité har valgt at belønne Novo Nordisk med en særpris for den bedste præsentation og beskrivelse af vederlaget til selskabets ledelse, der går langt ud over lovkravene hertil.

”Der er – efter dommerkomitéens vurdering – tale om den danske årsrapport, der indeholder den mest informative og transparente beskrivelse af ledelsens lønpakke. Den kan inspirere andre virksomheder til at informere endnu mere om ledelsesvederlag og sammensætningen heraf,”lød det fra dommerkomitéen ved overrækkelsen af prisen.

Åben og nyskabende kommunikation om løn til ledelsen
Årsrapporten indeholder en præsentation, der er klar og overskuelig, og som beskriver og forklarer de forskellige lønelementer – både for den øverste ledelse og det underliggende ledelsesniveau. Desuden indeholder rapporten ikke udelukkende lovpligtige oplysninger om omfanget af ledelsens løn i året, men også oplysninger om virksomhedens politikker på området, sammensætningen af faste og variable elementer i ledelsens lønpakke samt hvilke KPI’er, den resultatafhængige løn fastlægges efter.

”Oplysninger om ledelsens aflønning er formentligt det mest følsomme område i en årsrapport og ofte et af de områder, der påkalder sig mest opmærksomhed i offentligheden. Dommerkomitéen vil derfor gerne anerkende Novo Nordisk for at præsentere oplysninger om ledelsesvederlag på en overbevisende måde og med en høj grad af gennemsigtighed,” hed det videre i dommerkomitéens begrundelse.

Større krav til gennemsigtighed på vej fra EU
Dommerkomitéen har med tilfredshed lagt mærke til, at flere og flere C20-virksomheder arbejder med yderligere åbenhed om aflønningen af ledelsen. Graden af åbenhed i Novo Nordisks rapportering af vederlæggelse er dog i en klasse for sig og kan inspirere andre virksomheder.

”Novo Nordisk er med sin åbenhed samtidig på forkant med udviklingen i forhold til EU's transparensdirektiv, der forventes at medføre, at samtlige børsnoterede virksomheder skal oplyse om vederlæggelse af ledelsen – enten på et tilsvarende eller endnu mere detaljeret niveau,” lød det slutteligt fra dommerkomitéen.

Dommerkomitéen understreger, at man endnu ikke kender detaljerne i de fremtidige oplysningskrav efter EU-reglerne, ligesom dommerkomitéen ikke har forholdt sig til størrelsen på Novo Nordisks vederlag til ledelsen.

Om C20+ Regnskabspriserne
Bag bedømmelserne af C20+ selskabernes regnskaber står en uafhængig dommerkomité, som PwC er sekretariat for.

Der uddeles i alt tre priser:

 • C20 Regnskabsprisen (vinder i 2017: DONG Energy)
  Uddeles til den C20-virksomhed, hvis årsrapport udmærker sig særligt inden for tre udvalgte temaer, og som kan skabe inspiration for andre virksomheder.
 • Regnskabsprisen+ (vinder i 2017: Arla)
  Uddeles til den ikke-børsnoteret virksomhed blandt de 10 største ikke-børsnoterede virksomheder i Danmark, som aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsregler, IFRS (og som har offentliggjort sin årsrapport senest 1. maj), og hvis årsrapport udmærker sig særligt inden for tre udvalgte temaer, og som kan skabe inspiration for andre virksomheder.
 • Dommerkomitéens særpris (vinder i 2017: Novo Nordisk)
  Uddeles til en virksomhed, som har udmærket sig på særlig vis.

Om dommerkomitéen
Vinderne vurderes og udvælges af en professionel, uafhængig og bredt sammensat dommerkomité. Dommerkomitéen består af følgende medlemmer:

 • Niels Leth, Analysechef, Carnegie Investment Bank
 • Kristian Wærness, Senior Vice President i Dampskibsselskabet NORDEN og Formand for Rederiforeningens arbejdsgruppe for regnskab og revision
 • Claus Berner Møller, Pensions & Investments, Vice President, Danish Equities, ATP
 • Ole Steen Andersen, Professionelt bestyrelsesmedlem
 • Bjørn Sibbern, Head of Global Information Services, Executive Vice President, NASDAQ
 • Lars Jønstrup Dollerup, Finansdirektør, Københavns Lufthavne A/S
 • Niels Mengel, Formand, Dansk Aktionærforening

Om PwC
PwC er et af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse. I
Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores
relationer. I Danmark samarbejder godt 1.900 PwC’ere fra 15 kontorer hver dag
om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med
mere end 200.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.