Novozymes A/S

Novozymes øger forventningerne efter gode resultater for årets første tre kvartaler

Pressemeddelelse   •   Nov 02, 2010 09:49 CET

Novozymes, verdens førende virksomhed inden for bioinnovation og industrielle enzymer, offentliggjorde i dag resultaterne for årets første tre kvartaler med en salgsvækst på 17% og en stigning i resultat af primær drift på 35%. Det samlede salg nåede op på 7.320 mio. kr., hovedsagelig som følge af en højere efterspørgsel efter enzymer til vaskemiddel-, biobrændstof- og fødevareindustrien end forventet. Novozymes øger nu sine forventninger til hele 2010 og forventer således en vækst i salget på 12-13% (fra 10-12% efter 1. halvår) og i resultat af primær drift på 24-25%. Overskudsgraden forventes at blive omkring 22%.

“Jeg kan kun være yderst tilfreds med, at vi har kunnet fortsætte den flotte udvikling i både salg og indtjening her 3 kvartaler inde i året. Der var fortsat stor efterspørgsel inden for tre ud af fire enzymområder, og indtjeningen var fortsat positivt påvirket af pæne produktivitetsforbedringer, høj kapacitetsudnyttelse og stram omkostningskontrol," siger administrerende direktør Steen Riisgaard. "Den mulige svækkelse i den globale økonomi, som vi var bekymrede for ved udgangen af 1. halvår, er ikke sket. Vi er noget forsigtige med hensyn til helårsforventningerne, men med endnu et kvartal med pæne tal bag os og på trods af mindre gunstige udsigter for valutakurserne for året som helhed, opjusterer vi nu vores helårsforventninger.”

Væsentligste resultater:

 Salget af vaskemiddelenzymer steg 19% i forhold til de første tre kvartaler 2009. Den kraftige udvikling skyldes den globale tendens inden for industrien med tilsætning af flere enzymer til vaskemidlerne med henblik på at øge vaskeresultatet, gøre det muligt at vaske ved lave temperaturer samt erstatte petrokemiske ingredienser.

 Salget af enzymer til biobrændstofindustrien, der udgør ca. 18% af Novozymes’ samlede salg, steg 25% (organisk vækst: 20%). Den amerikanske ethanolefterspørgsel og produktion blev fastholdt på et højt niveau i størsteparten af de første tre kvartaler af 2010 som følge af gunstige økonomiske forhold for iblanding af ethanol samt eksport.

 Salget af fødevareenzymer steg 19%. Større efterspørgsel efter især enzymer til bageri- og bryggeriindustrien med henblik på at øge kvalitet, resultat og ydelse var hoveddrivkraften bag væksten. 

Det fulde delårsregnskab er vedhæftet.

http://www.novozymes.com

Pressekontakt
René Tronborg
4446 2274


Novozymes A/S
Krogshoejvej 36
2880 Bagsværd
Danmark