NSK Europe

NSK Europe Ltd - Maksimering af fabriksproduktivitet

Pressemeddelelse   •   Maj 19, 2014 12:36 CEST

Med added value-programmet AIP præsenterer NSK en udvidet service, der tilbyder rådgivning til brugere af lejer og lineære systemer. Ved at rådgive brugere på stedet er det program-teamets mål at hjælpe dem med at maksimere produktiviteten på maskiner og anlæg og reducere nedetid. Det gør NSK ved at yde professionel service og ved at hjælpe sine kunder med at vælge de optimale komponenter.

Et lille problem kan have en stor følgevirkning: Dette er en enkel måde at opsummere, hvad der tit sker, når et leje er beskadiget, eller en lineær føring eller en ballskrue fejler. Eftervirkningerne på en maskine eller et anlæg kan være enorme. Det kræver bare, at en enkelt komponent fejler for tidligt – så kan hele anlægget eller samlebåndet gå i stå.

Fejl af denne type skyldes ofte ikke grundlæggende konstruktionsfejl, og anlægsoperatører behøver ikke at acceptere dem som almindelige. Tværtimod: Med den rigtige ekspertise er det muligt systematisk at undersøge og præcist udpege, hvorfor drivkomponenter fejler før tiden, og herefter at udbedre problemet.

Struktureret proces med en særlig værdicyklus

Som en af verdens førende producenter af lejer og ballskruer har NSK ekspertisen lige ved hånden. Selskabet deler ikke bare sin knowhow med OEM’er, dvs. direkte kunder, inden for mekanisk ingeniørarbejde, anlægsarbejde og fremstilling af køretøjer – den er også tilgængelig for slutbrugere inden for alle grene af industrien. Denne viden deles via Added Value-programmet AIP, som udmønter sig i en fastlagt metodik, kaldet AIP-værdicyklussen. Processen var struktureret til at levere de størst mulige fordele inden for alle områder, hvor der bruges lejer og lineære systemer. I sidste ende er målet at forbedre maskiners pålidelighed og derved øge produktionsanlægs rentabilitet og produktivitet. AIP er gearet til at realisere forbedringer på langt sigt på baggrund af et klart defineret investeringsafkast.

Hver værdicyklus begynder med en detaljeret statusopgørelse, der omfatter alt fra brugerens produktionsprocesser til en undersøgelse af de individuelle lejepositioner og anvendte komponenter, hvis tilstand bedømmes nøjagtigt. Det er en selvfølge, at driftsforholdene og de fysiske indvirkninger på lejerne og de lineære systemer dokumenteres helt nøjagtigt.

De indsamlede data udgør et godt grundlag for at identificere kritiske anvendelsesscenarier og lejepositioner samt at udarbejde løsningsforslag, som vil forlænge lejernes levetid. I denne fase tager AIP-teamet ikke bare højde for den omgivende struktur. De ser også nærmere på valg af lejer, lineære føringer og ballskruer.

En konkret løsning fremlægges, implementeres og testes

Ingeniørerne ved, på baggrund af erfaring fra flere hundrede tilfælde, at den hyppigste årsag til tidlige fejl er at vælge mindre ideelle komponenter. Der findes endda særlige lejeserier, som er fremstillet specifikt til alle former for anvendelsesprofiler – fra beskidte miljøer og høje temperaturer til langsomme hastigheder sammen med stærke kræfter osv. Disse særlige serier har et helt specifikt design, som er skræddersyet til det pågældende anvendelsesområde, og det samme gælder de materialer, der er brugt til kuglerne, rulleoverfladerne og burene, forseglingerne og smøremidlet.

Kontaminering får ofte lejer til at fejle. Med det in mente evaluerer NSK-eksperterne under deres arbejde med mulige løsninger inden for AIP-programmet den måde, hvorpå brugere opbevarer lejer og lineære komponenter og de standarder, der gælder for håndtering og montering. I praksis bliver der begået en række fejltagelser, som kan rettes ved, at man for eksempel oplærer kundens vedligeholdelsespersonale.

Besparelser lægges klart frem

I værdicyklussens næste fase testes den foreslåede løsning: De anbefalede komponenter monteres på den pågældende maskine eller anlæg, og så er det tid til, at NSK’s anbefalinger skal stå deres prøve. De nye komponenters levetid samt vedligeholdelsesomkostninger tages i betragtning, og den nødvendige investering sammenlignes med besparelser i form af mindre nedetid. Henimod slutningen af denne fase sætter NSK's eksperter et konkret tal på, hvor meget brugeren kan spare ved at optimere drevene. I femte og sidste fase kan denne sekvens gentages adskillige gange for at igangsætte en proces med løbende forbedringer. Den kan også overføres til andre produktionssteder, maskineri, enheder eller lejepositioner.

Fordele bliver tydelige i praksis

NSK’s marketingorganisationer og salgskontorer verden over anvender denne standardiserede proces. De kan trække på erfaringer indsamlet af rådgivende operatører i hundredvis af sager inden for enhver gren af industrien. Hvis der findes én konklusion at drage fra alle disse projekter, så er det den, at det altid kan betale sig for brugere at tage imod denne service og optimere deres lejer eller lineære systemer på en målrettet måde. Det koster normalt ikke meget at udskifte komponenter eller at afholde et lokalt kursus, men fordelene er store, investeringen er hurtigt tjent ind, og effekten er vedvarende.

Imponerende eksempler

En række eksempler viser, hvilken forskel skræddersyet rådgivning baseret på AIP-værdicyklussen kan gøre. For eksempel udskiftede en fødevarevirksomhed et lejehus i en vaskemaskine til grønsager med et Life-Lube® lejehus, som var fyldt med det faste smøremiddel Molded-Oil (figur 1). Det gav firmaet en besparelse på 9.540 euro om året. En virksomhed i trævareindustrien opnåede en årlig besparelse på 79.000 euro ved at udskifte konventionelle rullelejer med Self-Lube® lejehuslejer.

NSK’s eksperter anbefalede en koldrulningsvirksomhed at anvende Water-TF stållejer i stedet for komponenter fremstillet af lejestål. De nye lejer holder betydeligt længere i beskidte omgivelser og genererer en årlig besparelse på 26.400 euro. I et andet tilfælde fra stålindustrien blev omkostningerne i forbindelse med en afhærdningsproces reduceret med ikke mindre end 372.000 euro om året – simpelthen ved at vælge velegnede lejer. Der er flere eksempler på NSK’s website, www.nskeurope.com, under ‘Services/Added Value Programme – AIP’. Disse casestudier omhandler såvel lejer som lineære føringer (figur 2) og ballskruer. En optimering af disse drivteknologiske komponenter kan resultere i lignende besparelser, som kan opnås ved, at man vælger de bedst egnede lejer.

App udregner eventuelle besparelser

NSK lancerede for nyligt en app, som kan være med til at overbevise enhver, der stadig ikke er sikker på, om deres virksomhed skal gøre brug af denne service. Besparelsesberegneren udregner den totale udgift til lejer (inkl. service, nedetid osv.) og sammenligner den med de forventede ejerskabsomkostninger, når værktøjerne fra added value-programmet har været anvendt til at rådgive kunden. Det giver et tydeligt billede af eventuelle forventede besparelser.

www.nskeurope.com


Allerede i 1916 påbegyndte NSK sin produktion som den første japanske producent af rullelejer. Siden har vi oplevet en konstant vækst og har forbedret ikke blot vores produktportefølje, men også vores udbud af ydelser til forskellige industrielle områder. Som en af verdens førende producenter af lejer og lineærteknologiske komponenter udvikler vi teknikker inden for rullelejer, lineærsystemer, komponenter til bilindustrien og mekatroniksystemer. Vores forsknings- og produktionsfabrikker i Europa, Amerika og Asien er sammenkoblet i et globalt tekniknetværk. Her koncentrerer vi os både om udvikling af ny teknik og om konstant optimering af kvaliteten – i hvert enkelt led af processen.

Vores forskning omfatter blandt andet produktdesign, simulering med en lang række forskellige analysesystemer og udvikling af forskellige ståltyper og smøremidler til rullelejer.

Vi er kendt for at samarbejde aktivt om vore kunders udviklingsbehov og leverer højtydende løsninger enten som nyinvestering eller økonomisk attraktive vedligeholdelseskoncepter. Med over 210 service-, teknologi- og produktionscentre i hele verden er vi globalt set perfekt fordelt. Med andre ord er vi lige i nærheden, når du.