PwC Danmark

Nu træder ny whistleblower-ordning i kraft

Pressemeddelelse   •   Sep 01, 2014 09:38 CEST

Den 1. september 2014 er den nye lov om en obligatorisk whistleblower-ordning for virksomheder i den finansielle sektor trådt i kraft. Det betyder, at alle finansielle virksomheder, som Finanstilsynet fører tilsyn med, skal indføre en whistleblower-ordning. Medarbejderne får med den nye ordning også bedre beskyttelse, hvis de får brug den, påpeger PwC.

En whistleblower-ordning giver ansatte mulighed for anonymt at henvende sig, hvis de har mistanke eller viden om overtrædelser af den finansielle regulering. Ifølge en undersøgelse fra PwC er der bred opbakning til, at virksomheden bruger flere ressourcer på whistleblower-ordninger. Hele 74 % bakker op om dette i undersøgelsen.

”Det kræver selvfølgelig en ekstra indsats at skulle med etablere, administrere og drive en whistleblower-ordning, men det er mit indtryk, at langt de fleste virksomheder er klar. I de kommende år vil vi i endnu højere grad se, at gennemsigtighed og good governance bliver et højt prioriteret konkurrenceparameter, så ressourcerne er godt givet ud,” fortæller Anne-Louise Thon Schur, der er director i PwC og CSR-ekspert.

Skræddersy ordningen
Der er ingen one size fits all-løsning, når det kommer til whistleblowing-ordninger. PwC har dog defineret 5 milepæle, der udgør en ramme, som kan hjælpe virksomheder til at skræddersy deres ordning.

”Vi oplever, at virksomheder ind imellem er bekymret for den administrative del af en whistleblower-ordning. Det er en unødvendig bekymring, hvis virksomheden fra starten implementerer og forankrer ordningen ordentligt,” forklarer Anne-Louise Thon Schur.

Ny beskyttelse af medarbejdere
I forlængelse af den obligatoriske whistleblower-ordning indføres desuden en ny særlig beskyttet medarbejdergruppe. Det betyder ifølge § 75 b i lov om finansiel virksomhed, at en finansiel virksomhed ikke må udsætte ansatte for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, hvis en ansat anvender whistleblower-ordningen.

”Ordningen betyder, at medarbejdere, der overvejer at bruge whistleblower-ordningen, kan føle sig mere trygge. For hvis virksomheden overtræder bestemmelsen, vil den ansatte kunne få en godtgørelse, som bestemmes ud fra ligebehandlingsloven. Beskyttelsen af medarbejderne er også et klart signal om, at medarbejderne rent faktisk skal bruge whistleblower-ordningerne, når de får mistanke om urent trav i deres virksomhed,” forklarer Anne-Louise Thon Schur.

Anonymitet afgørende
”Det er vigtigt, at man indretter ordningen, så de ansatte helt anonymt kan indberette overtrædelser af den finansielle regulering eller mistanke om det. Det skal derfor ske uden om den daglige ledelse og de personaleadministrative procedurer, som virksomheden normalt bruger,” slutter hun.

Ifølge PwC’s undersøgelse har 66 % af virksomhederne fx valgt at bruge en whistleblowing hotline, der bliver administreret af en ekstern part.

Om PwC
PwC er verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshus. I
Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores
relationer. I Danmark samarbejder godt 1.700 PwC’ere fra 16 kontorer hver dag
om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med
mere end 184.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.