Dansk Erhverv

Nulvækst i den indenlandske omsætning

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 08:42 CET

Danmarks Statistiks samlede tal for virksomhedernes indlandske omsætning, viser reelt nulvækst i 2010

Danmarks Statistiks samlede tal for virksomhedernes indenlandske omsætning i 2010 viser, at sidste år gav en nominel omsætningsfremgang på 52 mia. kr., svarende til en beskeden vækst på 2,4 procent, der stort set svarer til inflationen. Dansk Erhverv fremhæver, at der fortsat er langt op til omsætningen før krisen, og at der ikke for alvor er gang i privat beskæftigelse og investeringer.

”I 2010 omsatte danske virksomheder for 52 mia. kr. mere på hjemmemarkedet end i 2009. Det svarer til en procentvis stigning på 2,4. Så når man trækker inflationen på ca. 2½ pct. ud af regnestykket, er der reelt tale om en nulvækst i den indenlandske omsætning,” siger Bo Sandberg, økonom i Dansk Erhverv, han fortsætter:

Servicesektoren styrket ud af 2010
”Det er servicesektoren, der står for den beskedne omsætningsfremgang, der er tale om. Det er især brancher som information og kommunikation – men også den konjunkturfølsomme transportsektor – der er kommet styrket ud af 2010.”

Den stigende omsætningsudvikling i servicesektoren bekræftes af Dansk Erhvervs helt nye økonomiske prognose, hvor 54 procent af de adspurgte medlemsvirksomheder forventede omsætningsfremgang i 2011, mens blot 13 procent forventer et omsætningsfald. Samme undersøgelse understreger imidlertid også, at kun 25 procent af servicesektorens virksomheder forventer øgede investeringer og beskæftigelse i 2011 – og servicesektoren er tilmed den klart mest optimistiske af erhvervslivets hovedbrancher i øjeblikket.

Fortsat langt op til omsætningsniveauet før krisen
Hvis man sammenligner 2010 med 2008, så lå omsætningen på det underdrejede hjemmemarked i 2010 fortsat 260 mia. kr. - svarende til 10,6 procent - lavere end før krisen. Det voldsomme omsætningsfald i det økonomiske rædselsår 2009 indebærer iflg. Dansk Erhvervs beregninger, at vi tidligst i 2013 vil opleve, at virksomhederne omsætningsmæssigt er tilbage igen på 2008-niveauet.

”Opgjort i løbende priser, vil erhvervslivets omsætning på hjemmemarkedet formentlig først i 2013 være tilbage på 2008-niveau. Fem år på den omsætningsmæssige pauseknap fortæller alt om, hvor voldsomt det økonomiske tilbageslag i 2009 var,” siger Bo Sandberg.

Kontakt: Økonom Bo Sandberg på 28503819 eller bsa@danskerhverv.dk.