DI - Organisation for Erhvervslivet

Ny adm. direktør i DI

Pressemeddelelse   •   Sep 28, 2010 11:52 CEST

Departementschef i Statsministeriet Karsten Dybvad bliver ny adm. direktør i DI. Han afløser adm. direktør Hans Skov Christensen, der har bestridt posten siden dannelsen af Dansk Industri i 1992. Hans Skov Christensen meddelte medio juni, at han ønsker at fratræde sin stilling.

Karsten Dybvad tiltræder jobbet den 1. december, og indtil da vil Hans Skov Chri-stensen fortsat varetage posten som adm. direktør i DI.

- DI’s nye adm. direktør har stor indsigt i både arbejdsmarkedsforhold og de aktu-elle problemer i dansk økonomi og de udfordringer, erhvervsliv står over for. Han har de kompetencer, der skal til for at lede DI ind i det nye årti og føre an i kampen for vækst og bedre rammevilkår for erhvervslivet, siger DI’s formand, adm. direktør Jesper Møller.

Det var daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, der i 2005 hentede Kar-sten Dybvad til Statsministeriet fra Finansministeriet, hvor han havde været depar-tementschef siden 2001.

Karsten Dybvad er 53 år og cand. polit. fra 1985. Han begyndte sin karriere i som økonom i LO og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og i 1990 kom han til Bikuben Pension og har siden bl.a. været adm. direktør i Magistrenes Pensionskasse, direktør i Økonomistyrelsen og departementschef i Trafikministeriet.

Pressen kan hilse på den nye adm. direktør og DI’s formand i pausen på DI’s Er-hvervspolitiske Topmøde i TAP1 på Carlsberg kl. 15.15.