TEKNIQ Installatørernes Organisation

Ny affaldsbekendtgørelse giver mulighed for fritagelse

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2010 10:41 CET

Det er positivt, at Miljøministeriet i nyt udkast til bekendtgørelse om affald har lyttet til kritikken af den nuværende og ændrer reglerne for fritagelse, mener adm. direktør i TEKNIQ Installatørernes Organisation, Niels Jørgen Hansen.

På grund af de mange problemer med den nye affaldsbekendtgørelse, hvor rigtig mange virksomheder er blevet tvunget til at betale affaldsgebyr på trods af, at de slet ikke benytter den lokale genbrugsplads, har Miljøministeriet nu sendt et udkast til en ny bekendtgørelse i høring. I det nye udkast er der ifølge Niels Jørgen Hansen tilsyneladende blevet lyttet.

- I det nye udkast til bekendtgørelse er der åbnet for, at virksomheder, som i dag ikke benytter de lokale genbrugspladser, også har en reel mulighed for at blive fritaget. Hidtil har der i teorien været en lille mulighed for at slippe, men den har vist sig at være så teoretisk, at den ikke har været brugbar i praksis. Politikerne har lyttet til kritikken, og reglerne i det nye udkast er blevet ændret, så der nu er en reel mulighed for at få dispensation. Det er meget positivt, siger Niels Jørgen Hansen.

Miljøstyrelsen modtager i den forbindelse gerne bud på, hvordan reglerne til nye, faste krav til dokumentation for, at virksomheden ikke vil benytte genbrugspladsen, kan udformes.

- Det vil vi selvfølgelig komme med et bud på, således at vi sikrer, at virksomheder, der ikke benytter genbrugspladsen, heller ikke skal betale for den. Mange installationsvirksomheder har deres egne affaldsordninger, fordi branchens affald og overskudsvarer ofte repræsenterer en værdi i sig selv. Det er særligt kostbare metaller som f.eks. kobber i ledninger, plader og rør. De materialer kan genbruges til gavn for miljøet med lavere omkostninger for virksomheder og forbrugere. Derfor er det vigtigt, at installationsvirksomhederne stadig bruger de ordninger – og følgelig kun betaler til dem, siger Niels Jørgen Hansen.

http://www.tekniq.dk/

Pressekontakt
Adm. direktør Niels Jørgen Hansen
77 42 42 32


TEKNIQ - Installatørernes organisation
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Danmark