Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Ny bindingsperiode på tv-abonnement var ugyldig

Pressemeddelelse   •   Nov 10, 2011 13:55 CET

Tv-udbyderen skal have din accept for at kunne ændre bindingsperioden på dit tv-abonnement. Det viser en aktuel sag fra Forbrugerklagenævnet, hvor en forbruger havde tegnet et tillægsabonnement og derefter opdagede, at bindingsperioden på hovedabonnementet var blevet ændret.

En forbruger blev telefonisk kontaktet af sin tv-udbyder, der tilbød et tillægsabonnement på HD-kanaler i 12 måneder, hvoraf de første tre måneder var gratis. Forbrugeren takkede ja til tilbuddet.

Da forbrugeren kort tid efter ønskede at opsige sit fulde abonnement med tre måneders varsel - det vil sige både hoved- og tillægsabonnementet - meddelte tv-udbyderen, at opsigelsen af begge abonnementer tidligst kunne træde i kraft året efter. Tv-udbyderen forklarede, at bindingsperioden på hovedabonnementet automatisk var blevet ændret til 12 måneder, da forbrugeren tegnede tillægsabonnementet.

Forbrugeren klagede til tv-udbyderen, fordi han ikke havde accepteret en ny bindingsperiode, da han tegnede et tillægsabonnement. Tv-udbyderen afviste forbrugerens klage med, at tillægsabonnementet fulgte hovedabonnementet, og at der derfor var tale om en ny bindingsperiode.

Sagen endte i Forbrugerklagenævnet, som gav forbrugeren ret i klagen.

”Forbrugerklagenævnet har vurderet, at tv-udbyderen ikke havde ret til at ændre bindingsperioden på hovedabonnementet til 12 måneder, blot fordi forbrugeren tegnede et nyt tillægsabonnement. Den nye bindingsperiode var derfor ugyldig, og da forbrugeren havde været kunde hos tv-udbyderen gennem flere år, kunne han opsige sit hovedabonnement med tre måneders varsel,” siger specialkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Henrik L. Sedenmark.

Et flertal i Forbrugerklagenævnet mente derudover, at det ikke fremgik tydeligt nok af aftalevilkårene, at tillægsabonnementet kun kunne bruges sammen med hovedabonnementet.

”Desuden fastslog flertallet i Forbrugerklagenævnet, at det generelt var uklart, hvor lang opsigelsesfristen var for begge abonnementer. Forbrugeren havde derfor ret til også at opsige tillægsabonnementet,” siger Henrik L. Sedenmark.

5 gode råd – når du tegner et tv-abonnement

  • Læs altid aftalevilkårene grundigt igennem, inden du tegner et abonnement på tv-kanaler.
  • Vær opmærksom på opsigelsesfristen og bindingsperioden.
  • Undersøg, hvordan du opsiger abonnementet igen.
  • Husk at få en skriftlig version af aftalen. Hvis du fx bliver kontaktet af sælgeren per telefon, så kræv at få aftalen på skrift, inden du accepterer.
  • Du har en fortrydelsesret på 14 dage, hvis du indgår aftalen over nettet eller per telefon.

Læs mere om bindingsperioder og abonnementer på forbrug.dk. 

Pressekontakt:

Maj Weise Christiansen, pressemedarbejder i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, tlf. 41 71 51 88