Social- og Integrationsministeriet

Ny boligaftale styrker kampen mod ghettoer

Pressemeddelelse   •   Nov 09, 2010 13:25 CET

Regeringen er enig med Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om en ny boligaftale, der styrker indsatsen mod ghettoer i Danmark. Aftalen medfører, at betydeligt flere almene lejligheder kan blive renoveret i de kommende år. Der afsættes penge til en boligsocial indsats. Aftalen giver også mulighed for at rive boliger ned.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige om en ny boligaftale, der styrker indsatsen i ghettoområderne. Dermed er hovedparten af regeringens ghetto-initiativer på plads. De resterende dele forhandles hos de øvrige fagministre. Aftalen løber de næste 4-6 år.

Aftalen indebærer en målsætning om, at ghettoområder skal være reduceret med minimum en fjerdedel ved aftalens udløb i 2016 og være mindst halveret i løbet af de kommende 10 år.

Det, parterne er enige om, følger linjerne i regeringens ghettostrategi ”Ghettoen tilbage til samfundet.” Boligaftalen indeholder 12 elementer. Hovedpunkterne er:

Parterne forhøjer ekstraordinært den nuværende renoveringsramme i Landsbyggefonden med 5 mia. kr. i perioden 2011-2013. Herudover afsættes allerede nu en årlig ramme på 2,6 mia. kr. til fortsat renovering af de udsatte boligområder fra 2013 til 2016. Renoveringsrammen vil således udgøre 5,1 mia. kr. i 2011 og 4,1 mia. kr i 2012 samt 3,6 mia. kr. i 2013. I 2015 og 2016 vil rammen udgøre 2,6 i hvert af årene. Det vil indebære en massiv og markant indsats for at vende udviklingen i ghettoområderne og i de udsatte boligområder. Det giver mulighed for over de næste 3-4 år at afvikle køen af godkendte renoveringsprojekter.

”Med den nye aftale bliver der mulighed for en meget gennemgribende renovering af de udsatte boligområder. Vi afsætter således knap 17 mia.  kr. til en omfattende indsats de næste seks år oven i de 5,3 mia. kr. som allerede er afsat i 2011 og 2012. Det er et historisk højt niveau,” siger socialminister Benedikte Kiær.

Der afsættes en ramme på 500 mio. kr. til nedrivninger og Landsbyggefonden får mulighed for at afholde en større del at udgiften til nedrivning.

Som noget nyt etableres der en pulje i Landsbyggefonden på 150 mio. kr. årligt frem til og med 2016, som kan yde støtte til forbedring af infrastrukturen i ghettoområderne.

For at forbedre de sociale vilkår i de almene boligområder fastholdes den boligsociale pulje i Landsbyggefonden på 440 mio. kr. årligt frem til og med 2014

Landsbyggefondens bidrag til nybyggeriet fastholdes på 25 pct. af den løbende støtte, så behovet for nyt byggeri kan imødekommes.

En ny ordning giver bedre mulighed for salg af almene boliger, som blander ejerformerne i de udsatte boligområder.

Aftalen skaber bedre muligheder for at sælge almene boliger til for eksempel private udlejningsboliger eller andelsboliger og samtidig bedre mulighed for at finansiere ghettoindsatsen ved salg af grunde.

Kommunerne får forbud mod at anvise boliger i ghettoområder til personer, der løslades efter afsoning. Det samme gælder personer, der groft overtræder husordenen. Kommunal anvisning kan forstærke den skæve beboersammensætning i et ghettoområde og der er derfor behov for en mere præcis styring af anvisningen.

Der er aftalt en udfordringsret for kommuner og boligorganisationer, som gør det lettere at få dispensation fra gældende regler, hvis de udgør en barriere for en boligsocial indsats.

Endelig ændres lejeloven, således at borgere, der klart har overtrådt reglerne om god skik og orden i ejendommen, hurtigere kan udsættes.

Læs hele boligaftalen med en styrket indsats i ghettoområderne


Yderligere oplysninger:
Per Larsen, chefkonsulent, tlf. 33 92 94 72

Pressekontakt:
Jesper Høvsgaard Termansen, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71, mobil 40 70 69 01