Erhvervs- og Vækstministeriet

Ny formand for Komiteen for god Selskabsledelse

Pressemeddelelse   •   Jun 10, 2011 11:59 CEST

Direktør Birgit Aagaard-Svendsen er i dag blevet udpeget som ny formand for Komitéen for god Selskabsledelse.
Birgit Aagaard Svendsen efterfølger Sten Scheibye, der forlader Komiteen for god Selskabsledelse efter sit engagement i komitéen siden 2003.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen har i alt udpeget fire nye medlemmer til komiteen. Foruden Birgit Aagaard-Svendsen er det statsautoriseret revisor Stig Enevoldsen, direktør Jørn P. Jensen og direktør Dorrit Vanglo.

Sten Scheibye udtræder sammen med Lars Rohde, Finn L. Meyer, Bodil Nyboe Andersen og Ingelise Bogason. Den tidligere formand Sten Scheibye mener, at det er tid til at få ny inspiration og erfaring ind i komitéens arbejde.

Tidligere formand Sten Scheibye:

Jeg har været i komitéen i en meget spændende tid, hvor der er sket en væsentlig udvikling inden for corporate governance – først som menigt medlem og siden som formand. De reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse fra 2010 giver de danske selskaber et godt fundament for selskabernes arbejde med god selskabsledelse. Men der er stadig behov for at selskaberne arbejder med åbenhed og gennemsigtighed og indgår i en konstruktiv dialog om god selskabsledelse, ikke mindst med aktionærerne. 
Komitéens ny formand Birgit Aagaard-Svendsen ser frem til at fortsætte det arbejde, som komitéen har stået for:
Corporate governance er et område i stor udvikling og jeg glæder mig til at stå i spidsen for arbejdet i den ny Komité. En af de første opgaver, som den nye Komité skal arbejde videre med, er EU- Kommissionens debatoplæg om corporate governance for børsnoterede selskaber. Det er ambitionen, at Danmark fortsat skal have et højt niveau for god selskabsledelse. Derfor skal Komitéen løbende overveje, om anbefalingerne dækker interessenternes behov og er på niveau med bedste standard.

Komiteen består herefter af følgende medlemmer: Direktør Birgit Aagaard-Svendsen, J. Lauritzen A/S, (formand), advokat Marianne Philip, Kromann Reumert, (næstformand), adm. direktør Henrik Brandt, Royal Unibrew A/S, direktør Jørn P. Jensen, Carlsberg A/S, adm. direktør Thomas Hofman-Bang, NKT Holding A/S, statsautoriseret revisor Stig Enevoldsen, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, direktør Dorrit Vanglo, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, og adm. direktør Bjørn Sibbern, Nasdaq OMX København A/S.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er sekretariat for komitéen.
Læs mere om komitéen her.

Kontakt: 
Komitéens formand Birgit Aagaard-Svendsen, tlf. 33 96 84 10