Klima- og Energiministeriet

Ny formand for Koordineringsenheden for Forskning i Klimatilpasning udpeget

Pressemeddelelse   •   Feb 14, 2011 06:21 CET

Dorthe Nøhr Pedersen skal som formand for KFT sikre, at der fortsat vil blive sat fokus på forskningen i klimatilpasning.

Klima- og energiminister, Lykke Friis, siger:

- "Klimatilpasning er som forskningsområde meget tværdisciplinært. Derfor er det vigtigt, at vi har et redskab som KFT, der kan være med til at koordinere forskningsindsatsen, så den bedst muligt understøtter den samfundsmæssige udfordring. Klima- og Energiministeriet er jo ansvarlig for den overordnede statslige formidling via klimatilpasningsportalen. For os er det derfor helt centralt, at institutionerne bag KFT bidrager med den seneste viden og de relevante  autoritative data til portalen, og her vil Dorthe Nøhr Pedersen med sin erfaring fra både centraladministrationen og den kommunale verden være et stort aktiv i det fremadrettede arbejde."

Sekretariatsleder for KFT Lars Moseholm, DMU, siger:

- "God klimatilpasning kræver løsninger, der bygger på viden skabt igennem forskning og innovation. Her tænker jeg ikke kun snævert på udvikling af ny teknologi, men på løsninger der i bred forstand tackler samfundsudfordringen. KFT er et unikt samarbejde imellem landets store universiteter og forskningsinstitutioner skabt med det formål at styrke beslutningsgrundlaget i både den offentlige og private sektor. Jeg glæder mig til at løfte den opgave med Dorthe Nøhr Pedersen i formandsstolen for styregruppen."

KFT’s hovedopgave er at tilvejebringe validerede klima- og klimaeffektdata samt den seneste viden fra det nationale og internationale forskningsmiljø til regeringens klimatilpasningsportal, www.klimatilpasning.dk Derudover skal KFT fremme forskningssamarbejdet på tværs af eksisterende faglige grænser og sektorer med henblik på at kvalificere behovet for ny viden og forskning indenfor klimatilpasning.

Bag KFT står Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Meteorologiske Institut og GEUS.

Link til klimatilpasningsportalen: www.Klimatilpasning.dk
Link til KFT: http://www.klima.au.dk/kft/