Beskæftigelsesministeriet

Ny gennemgang: Ingen stigning i sager om afskedigelse på grund af graviditet og barsel

Pressemeddelelse   •   Sep 20, 2010 11:19 CEST

Beskæftigelsesministeriet har igen gransket sager om afskedigelse på grund af barsel og graviditet. Denne gang for sidste halvår af 2009.

En gennemgang af retspraksis for sager om afskedigelse på grund af barsel eller graviditet i andet halvår af 2009 viser et mindre fald i antallet af sager i forhold til første halvår. Samlet for 2009 har der været lidt færre sager end i 2008. En tidligere gennemgang viser, at antallet af sager om afskedigelse på grund af barsel eller graviditet fra sommeren 2005 til 2009 er næsten kontant.

Få fagforeninger melder om et stigende antal henvendelser og sager. Men mange organisationer på både lønmodtager- og arbejdsgiverside har haft et niveau af sager i sidste halvår af 2009, som svarer til, hvad der er opgivet for perioden fra 2005-2009.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg offentliggør gennemgangen af omfanget og karakteren af afskedigelsessager i forbindelse med barsel og graviditet for at få et klart billede af praksis og udviklingen på området.

- Det er uacceptabelt, når lønmodtagere bliver uberettiget afskediget fra deres arbejdsplads, blot fordi de får børn og tage barselorlov. Forbuddet mod afskedigelser på grund af graviditet og barsel fremgår klart og tydeligt af lovgivningen og det skal være effektivt at håndhæve i praksis. Derfor synes jeg, at det er på tide at få opdaterede og retvisende fakta på bordet, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Gennemgangen bekræfter også tidligere undersøgelser om, at godtgørelsesniveauet for at overtræde reglerne har fundet sit leje i en størrelsesorden på minimum 6 måneders løn i godtgørelse og med den hyppigste godtgørelse på ca. 9 måneders løn i godtgørelse. Omfanget af indgåede forlig på området vidner også om et godt kendskab til reglerne blandt både lønmodtagere og arbejdsgivere.

Undersøgelsen bygger videre på en tidligere undersøgelse om sager om afskedigelse pga. graviditet og barsel fra sommeren 2005 til sommeren 2009. Undersøgelsen indeholder en gennemgang af høringssvar fra arbejdsmarkedets parter om deres kendskab til sager om afskedigelse pga. barsel og graviditet fra sidste halvår af 2009. Derudover gennemgås lovgrundlaget i ligebehandlingsloven, retspraksis fra Landsretterne, Højesteret og Ligebehandlingsnævnet.

Den næste gennemgang kommer efter nytår og fremover udsender Beskæftigelsesministeriet en ny gennemgang af sagerne hvert år.

Læs mere

Kontakt

Ønsker du kommentar eller interview med beskæftigelsesminister Inger Støjberg, så ring til vores pressetelefon T: 51 23 28 30

Lise Fangel

Afdelingschef
Beskæftigelsesministeriet E: lfa@bm.dk T: 72 20 51 00