Novo Nordisk A/S

Ny global undersøgelse viser, at mere end en ud af tre patienter ikke tager deres insulin som foreskrevet

Pressemeddelelse   •   Sep 22, 2010 09:11 CEST

Stockholm, Sverige – Mere end en ud af tre diabetikere springer doser over eller får ikke taget deres insulin som anvist af lægen og anslår, at det i gennemsnit er sket tre gange i løbet af den sidste måned; 77% af lægerne vurderer, at det i realiteten kan dreje sig om helt op mod seks doser[*]. Det fremgår af diabetesundersøgelsen Global Attitudes of Patients and Physicians in Insulin Therapy (GAPP™), som Novo Nordisk har offentliggjort i dag.[1]

Den globale undersøgelse, som er gennemført i otte lande blandt knap 3.000 respondenter, viste desuden, at 88% af lægerne rapporterer, at der er en betydelig andel af patienter, der stadig ikke opnår de anbefalede blodsukkermål, og fire ud af 10 diabetikere siger, at de kæmper for at opnå det anbefalede blodsukkermål. Disse resultater er i tråd med tidligere undersøgelser, som har vist, at under halvdelen af alle diabetikere på verdensplan opnår et optimalt niveau med hensyn til sundhed og livskvalitet.[2]

“Formålet med GAPP™ undersøgelsen var at afdække de udfordringer, patienter og læger står over for i forhold til at opnå de anbefalede blodsukkermål i insulinbehandling, og det ser ud til, at travl livsstil og problemer med at overholde behandlingen som anvist af lægen er nogle af de primære årsager til dårlig blodsukkerregulering,” siger professor Luigi Meneghini, associate director ved Diabetes Research Institute, University of Miami Miller School of Medicine, Florida, USA. “Disse resultater er ensartede på tværs af landegrænser, og det er positivt at se, at lægerne forstår og indlever sig i de udfordringer, diabetikere står over for.”

Et travlt liv gør det svært at overholde behandlingen

Ændrede rutiner, travlhed eller glemsomhed er noget af det, både patienter og læger peger på som de vigtigste årsager til, at man ikke får taget sin insulin.

Flere end halvdelen af lægerne mener, at deres patienter har svært ved at overholde behandlingen, især hvad angår håndtering af antallet af injektioner og de stramme tidsmæssige begrænsninger, som nogle behandlingsformer indebærer.1 Disse resultater understøttes af tidligere undersøgelser, som har vist, at færre end én ud af fem diabetikere (19,4% type 1-diabetikere og 16,2% type 2-diabetikere) fuldstændig overholdt alle aspekter af den ordinerede behandling.[3]

Frygt for hypoglykæmi kan medvirke til dårlig regulering

En anden nøglefaktor, der kan være medvirkende til dårlig blodsukkerregulering, er frygten for hypoglykæmi. 67% af insulinbrugerne er bange for at opleve et anfald af hypoglykæmi i fremtiden; denne bekymring deles af lægerne, idet 74% siger, at de ville behandle tættere på de anbefalede mål, hvis det ikke var for frygten for alvorlig hypoglykæmi.1

Ønske om færre daglige injektioner

Undersøgelsen viste også, at ni ud af 10 patienter ville ønske, at der fandtes en insulin, der kunne regulere blodsukkeret virkningsfuldt ved dosering mindre end én gang dagligt, og 67% af dem føler, at diabetes har styret deres liv, siden de begyndte på insulinbehandling. Samtidig viser undersøgelsen, at en tredjedel af lægerne er utilfredse med eksisterende behandlingers evne til at kunne passes ind i patienternes dynamiske livsstil.

Om GAPP™

Diabetesundersøgelsen Global Attitudes of Patients and Physicians in Insulin Therapy (GAPP™) blev gennemført i otte lande med det formål at få et indblik i, hvad læger og patienter ser som de største funktionelle og emotionelle udækkede behov og udfordringer i forbindelse med behandling af diabetes i dag, specifikt i relation til insulinbehandling. Uafhængige analytikere gennemførte en kvantitativ undersøgelse af 20 minutters varighed blandt 2.780 respondenter i USA, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Kina, Japan og Tyrkiet. Respondenterne omfattede 1.250 læger (n=650 praktiserende læger; n=600 specialister) og 1.530 insulinbrugere (n=180 type 1, n=1.350 type 2).

Undersøgelsen er finansieret af Novo Nordisk og støttet af et internationalt panel af diabeteseksperter: prof. Tony Barnett, Birmingham Heartlands Hospital, Storbritannien; prof. Ji Linong, Sun Peking University, Kina; prof. Petra Maria Schumm-Draeger, Bogenhausen General Hospital, Tyskland; dr. Doron Schneider, Abington Memorial Hospital, USA; prof. Luigi Meneghini, Diabetes Research, Miami, USA; og dr. Shinichi Harashima, Kyoto University, Japan.

Yderligere information:

Medier:

Katrine Rud von Sperling

Tlf.: 4442 6718

krsp@novonordisk.com

Referencer

[*] 4,22 for basal insulin og 5,76 for måltidsinsulin

[1] Global Attitudes of Patients and Physicians in Insulin Therapy (GAPP) Survey, Novo Nordisk, 2010.

[2] Changing Diabetes® Barometer; First Report 2007.http://www.changingdiabetesbarometer.com/docs/Barometer%20Report_First_Report_2007.pdf. Accessed 18 September 2010.

[3] Søren E Skovlund et al. The Diabetes Attitudes, Wishes, and Needs (DAWN) Program: A New Approach to Improving Outcomes of Diabetes Care. Diabetes Spectrum 2005; Volume 18, Number 3: 136–142.