Ministeriet for Børn og Undervisning

Ny hjemmeside om Sydslesvigudvalget

Pressemeddelelse   •   Okt 08, 2010 09:07 CEST

På sydslesvigudvalget.dk kan du følge med i Sydslesvigudvalgets arbejde.

Sydslesvigudvalget består af medlemmer fra Folketingets seks største partier. Udvalget har ansvaret for tildelingen af tilskud og for kontakten til det danske mindretal i Sydslesvig.

Det arbejde kan du nu følge med i på udvalgets nye hjemmeside sydslesvigudvalget.dk.

På hjemmesiden kan du blandt andet:

  • læse om udvalgets medlemmer
  • finde oplysninger om mindretallets foreninger
  • få genopfrisket den historiske baggrund for den danske støtte.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med oplysninger om frister for ansøgning om tilskud, mødereferater og nyheder om udvalgets arbejde.

Fakta

I foråret vedtog et enigt Folketing Sydslesvigloven. Loven fastlægger blandt andet rammerne for det statstilskud, som Danmark bevilger til det danske mindretal i Sydslesvig.

Hvert år yder Danmark et samlet tilskud på over 500 millioner kroner til det danske mindretal i Sydslesvig. Mindretallet udgør cirka 50.000 mennesker, der nok er tyske statsborgere, men som bekender sig til dansk sprog og kultur. Mindretallet opstod som følge af folkeafstemningen i 1920, der fastlagde den dansk-tyske grænse.

Kontakt

Steffen Bang
Chefkonsulent
stban1@uvm.dk
Tlf. 3392 5590

Kontakt

Maiken Friche
Fuldmægtig
mafri1@uvm.dk
Tlf. 3392 7880

Læs mere