Personalestyrelsen

Ny hvidbog om udfordringer for statens arbejdspladser

Pressemeddelelse   •   Sep 24, 2010 09:17 CEST

Blandt de vigtigste konklusioner i hvidbogen er:

  • Over halvdelen af de ansatte i staten vil have ændret lønsystemet, så en væsentlig større del af lønnen forhandles på den enkelte arbejdsplads – i dag fastsættes 90 pct. af lønnen i de centrale overenskomster.
  • Arbejdskraftudbuddet kan øges, hvis flere i staten arbejder på plustid, antallet af sygedage nedbringes, og lave pligtige afgangsaldre for tjenestemænd løftes.
  • Over halvdelen af lederne i staten vil gerne have færre overenskomster. Der er 164 overenskomster og aftaler i staten – 48 af disse dækker færre end 50 årsværk.

Udfordringerne er mange, og målet med hvidbogen er at styrke grundlaget for debatten om løsninger og forandringer i forhold til statens medarbejdere, ledere og arbejdspladser.

Se kort video med Personalestyrelsens direktør Lisbeth Lollike, der fortæller om den nye hvidbog.

Yderligere information
Se hvidbogen ”Hvidbog: Statens arbejdspladser. Fakta og udfordringer”.

Se pressemeddelelsen udsendt i forbindelse med offentliggørelsen af hvidbogen og tilhørende faktaark om arbejdskraftudbud og faktaark om løn.