Banedanmark

Ny jernbanebro på plads over Vasevej

Pressemeddelelse   •   Sep 06, 2010 08:38 CEST

En helt ny jernbanebro er klar til at blive 'kørt' på plads over Vasevej.

Siden starten af maj har Banedanmarks entreprenører, C.G. Jensen/NCC, arbejdet på at støbe den nye bro på den dertil indrettede byggeplads lige ved siden af brostedet. Nu er den ca. 650 tons tunge betonbro færdig og klar til at blive kørt på plads. Den gamle bro er netop blevet brudt ned.

Det er planlagt, at den nye bro køres på plads mandag den 6. september om morgenen.

»For ikke at skulle lukke banestrækningen længere tid end højst nødvendigt er den nye bro støbt ved siden af det sted på banen, hvor den skal erstatte den eksisterende bro. For selvom Nordbanen jo stadig er spærret for kørsel med S-tog mellem Lyngby og Hillerød, så er der behov for at benytte sporene til de arbejdskøretøjer, vi bruger til sporombygningen,« fortæller Dan Rysgaard, Banedanmarks projektleder for broarbejderne på Nordbanen.

Bro på selvkørende løftetårne
Den 650 tons tunge bro skal flyttes ca. 20 meter fra støbepladsen til den permanente placering i banedæmningen. Det sker ved hjælp af 4 selvkørende, hydrauliske løftetårne, der kan nå løftepunkterne i en højde af ca. 5 meter, og hver især kan løfte op til 200 tons.

Først løfter de 4 løftetårne hele brokonstruktionen ca. 5 cm fri af terræn og kører dernæst broen på nogle store stålprofiler, såkaldte "baksebjælker", der hviler på et forstærket underlag og sikrer en god understøttelse for de tunge tårne. Endelig sænkes konstruktionen ca. 2 m ned til det endelige niveau i banedæmningen.

For at kunne opretholde vejtrafikken på Vasevej under produktionen af den nye bro blev støbepladsen placeret højere end vejbanen, og derfor skal broen undervejs til sin endelige placering som nævnt sænkes ca. 2 meter ned i det rette niveau.

»Selvom broen over Vasevej ikke er nær så stor som den næsten 2000 tons tunge betontunnel, vi i juni måned skubbede på plads mellem Hellerup og Svanemøllen station, så er der alligevel nogle tekniske udfordringer. Dels er det vigtigt at løfte konstruktionen i de helt rigtige punkter, så den ikke overbelastes. Og dels er det en udfordring at sænke broen ned i det rette niveau,« forklarer Dan Rysgaard.

Reetablering af Vasevej 
Når den nye bro er kørt på plads, skal banedæmningen reetableres, og Vasevej skal genopbygges i et nyt, lidt sænket niveau. Desuden skal der lægges nye skærver, sveller og skinner på broen.

Det er planlagt, at Vasevej skal åbne for gennemkørsel igen mandag den 28. september, men Banedanmark og entreprenørerne gør deres yderste for at færdiggøre arbejderne for om muligt at fremskynde åbningsdatoen.

Udskiftningen af broen over Vasevej er udført i samarbejde med Rudersdal Kommune. Den nye bro er 7,5 meter bred og dermed 1,5 meter bredere end den gamle. Den forbedrer desuden forholdene for fodgængere og cyklister med et separat brofag.

Levetiden for den nye bro forventes at være 125 år og er et led i Banedanmarks omfattende arbejde med at forbedre S-banen mellem Svanemøllen og Hillerød.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313.

Med venlig hilsen 
Banedanmark