Social- og Integrationsministeriet

Ny kortlægning af kommunernes hjemmepleje

Pressemeddelelse   •   Nov 18, 2010 10:41 CET

En ny kortlægning af personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen viser, at alle kommuner i undersøgelsen følger op på den hjælp, som deres borgere er blevet tildelt. Mere end halvdelen af kommunerne har faste procedurer for tilsyn.

En ny kortlægning fra Socialministeriet viser, at alle 93 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, følger op på den hjælp, som borgeren er visiteret til. Og størstedelen af kommunerne har faste procedurer for en tilbagemelding til kommunen fra dem, der leverer den personlige og praktiske hjælp til borgeren.

89 ud af 93 kommuner oplyser, hvordan de fører tilsyn med hjemmeplejens udførelse, og 55 af kommunerne oplyser, at de har faste procedurer for tilsyn.

Kortlægningen omfatter også kommunernes vurdering af, hvilke metoder, der er de bedste til at sikre tilsyn og opfølgning. Hovedparten af kommunerne oplyser, at en tæt og løbende dialog med leverandørerne kan sikre, at borgerne får den hjælp, som de er blevet tildelt. De fleste kommuner vurderer også, at uvildige, anmeldte og uanmeldte tilsyn med leverandøren er gode metoder til at sikre dette.

”Et af formålene med kortlægningen er netop at få mere viden om, hvordan kommunerne følger op og fører tilsyn i hjemmeplejen – og hvad de vurderer virker. Og jeg vil sørge for, at kortlægningen bidrager til erfaringsudveksling mellem kommunerne. Derfor planlægger jeg at udarbejde et inspirationskatalog, som kommunerne så kan vælge at benytte sig af,” siger Benedikte Kiær.

KL og Socialministeriet har i samarbejde foretaget kortlægningen af kommunernes praksis for tilsyn og opfølgning på personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen efter Servicelovens § 83. Kortlægningen er udført ved hjælp af et spørgeskema, der er udsendt til kommunerne. 93 kommuner har deltaget. Ankestyrelsen har forestået gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen.

Se kortlægningen af kommunernes hjemmepleje


Yderligere oplysninger:

Britt Bergstedt, specialkonsulent, tlf. 33 92 93 08

Sidse Clemmensen, fuldmægtig, tlf. 33 92 92 17