Social- og Integrationsministeriet

Ny national strategi for civilsamfundet

Pressemeddelelse   •   Okt 08, 2010 10:17 CEST

Regeringen fremlægger en ny strategi for, hvordan man mere systematisk inddrager civilsamfundet og frivillige organisationer i arbejdet med socialt udsatte mennesker og familier. Strategien er et led i regeringens indsats for, at Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder for alle.

Socialminister Benedikte Kiær offentliggør nu regeringens udspil til en national civilsamfundsstrategi. Regeringen vil bruge 100 mio. kr. over de næste fire år på blandt andet at fremme udviklingen af det frivillige sociale arbejde.  Målet er blandt andet, at halvdelen af befolkningen deltager i frivilligt arbejde i 2020.

Regeringen blandt andet:

  • Afsætte penge til pilotprojekter, der afprøver nye løsninger i det sociale arbejde. Der skal være særligt fokus på den forebyggende, opsøgende og tidlige indsats.
  • Fremme aktivt medborgerskab og støtte en frivillighedskultur, hvor det indgår som noget helt naturligt for danskerne at yde en frivillig indsats.
  • Afsætte penge til at fremme socialt iværksætteri. Iværksættere skal have bedre vejledning i opstart og drift af socialøkonomiske virksomheder og mere information om mulighederne i socialt iværksætteri.
  • Skabe rammerne for et velfungerende samarbejde mellem den offentlige sektor og de frivillige organisationer. Regeringen vil også sammen med relevante aktører udarbejde retningslinjer for dette samarbejde.

Socialminister Benedikte Kiær siger: 
”Vi skal blive bedre til at inddrage civilsamfundet, som indeholder nogle uvurderlige ressourcer i vores velfærdssamfund. For eksempel hører og oplever jeg gang på gang, hvor stor og afgørende forskel det frivillige sociale arbejde gør i indsatsen over for mennesker, der er i en sårbar og vanskelig social situation. Derfor ønsker jeg at fremme nye løsninger og styrke samarbejdet mellem det frivillige sociale arbejde og det offentlige.”

Regeringens mål er at fastholde et samfund, hvor der er plads til alle, og hvor sårbare familier og socialt udsatte borgere sikres det bedst mulige grundlag for at få den rigtige støtte så tidligt, at deres tilknytning til samfundet bevares. Den nye civilsamfundsstrategi er en del af denne indsats.

Strategien kan hentes her.

 Pressekontakt:

Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71

Pernille Skafte, fuldmægtig tlf. 33 92 38 00