Social- og Integrationsministeriet

Ny national strategi mod æresrelaterede konflikter

Pressemeddelelse   •   Nov 14, 2011 17:18 CET

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har sammen med satspuljepartierne afsat 24 mio. kr. til at bekæmpe tvangs-ægteskaber, social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Regeringen og satspuljepartierne har besluttet at bruge 24 mio. kr. de næste fire år til at bekæmpe æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber og social kontrol. Strategien er et resultat af forhandlingerne om satspuljen for 2012 på det sociale område.

En ny rapport offentliggjort af Social- og Integrationsministeriet viser, at der foregår omfattende social kontrol af nydanske unge, blandt andet når det gælder valg af kærester og seksuelle relationer. De unge oplever også social kontrol på andre områder, f.eks. valg af uddannelse.  Undersøgelsen viser bl.a., at ca. en fjerdel af de unge frygter, at deres familie vil vælge en ægtefælle til dem mod den unges vilje.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
 ”Vi vil som samfund ikke acceptere, at så mange unge mennesker oplever social kontrol som en integreret del af deres hverdag, og det sætter vi nu ind overfor. Det gælder om at få bearbejdet de holdninger, som er årsag til den sociale kontrol, og vi skal hjælpe de unge, så de får adgang til de samme rettigheder som alle andre danskere.”

Strategien skal udover holdningsbearbejdelse og støtte til de unge omfatte mere samarbejde og koordinering mellem myndigheder og organisationer, internationalt samarbejde, indsamling af viden og forskning på området.

Karen Hækkerup siger: 
”Vi skal ud med vores Dialogkorps, vi skal lave undervisningsmateriale, vi skal have involveret kvindebevægelsen, frivillige, etniske organisationer osv. Vi skal hjælpe de unge med at tale om de her ting, de unge skal vide, hvor de kan få hjælp og lærere, pædagoger skal vide, hvordan de kan hjælpe de unge. Og så skal vi have gang i dialogen med forældrene.”

Strategien skal udarbejdes af en tværministeriel arbejdsgruppe med inddragelse af eksterne eksperter og aktører på området.


Yderligere oplysninger:
Ditte Wenzel, specialkonsulent, tlf. 41 85 12 79

Pressekontakt:
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71, mobil 40 70 69 01Se alle nyheder