Ministeriet for Børn og Undervisning

Ny opgørelse over AMU-aktiviteten

Pressemeddelelse   •   Nov 25, 2010 10:16 CET

Langt de fleste AMU-udbydere lever op til de mål, som Undervisningsministeriet sætter for AMU-kurser landet over. Det viser en ny opgørelse over aktiviteten hos AMU-udbydere for tredje kvartal 2010.

Hvilke arbejdsmarkedsuddannelser udbydes i løbet af året? Prioriterer et uddannelsessted uddannelser i terrænpleje og træfældning? Eller udbydes der i højere grad uddannelser i arbejdsmiljø og pc-systemer?

Hvert kvartal opgør Undervisningsministeriet AMU-udbydernes aktiviteter for at sikre, at udbyderne lever op til ministeriets krav til, hvilke kurser der skal udbydes, og hvad uddannelserne skal indeholde.

Den nye opgørelse for tredje kvartal 2010 viser, at størstedelen af landets AMU-udbyderne har opfyldt kravet om en såkaldt minimumsaktivitet på kernemålene for AMU.

Fakta

Som udgangspunkt skal uddannelsesstederne realisere en minimumsaktivitet på en fælles kompetencebeskrivelses kernemål for at kunne bevare sin udbudsgodkendelse.

Kernemålene angiver, om en specifik arbejdsmarkedsuddannelse er en del af den faglige kerne inden for et jobområde eller en af de øvrige relevante arbejdsmarkedsuddannelser. Inden for jobområdet ”Skovbrug og landskabsdrift” er ”Opdræt af fjervildt” og ”Motormanuel træfældning” for eksempel blandt kernemålene, mens ”Brug af pc på arbejdspladsen” er en øvrig, relevant arbejdsmarkedsuddannelse.

Målingen af en udbyders aktivitet er med til at sikre, at uddannelsesstederne prioriterer de arbejdsmarkedsuddannelser, som udgør den faglige kerne i det jobområde, de er godkendt til.

 

Kontakt

Hong Quang Ha
Fuldmægtig
hoqha1@uvm.dk
Tlf. 3392 5276

Læs mere