Personalestyrelsen

Ny overenskomst for akademikere i staten

Pressemeddelelse   •   Feb 16, 2011 10:38 CET

Parterne har aftalt en økonomisk ramme, som følger CFU-forliget. Det giver en ramme på 3,15 pct. fordelt over de næste 2 år. På grund af en mindre lønudvikling i den private sektor end forventet, starter de statsansatte dog med en gæld på 1,48 pct. Dermed er der tale om et samfundsøkonomisk ansvarligt resultat, som samtidigt sikrer de statsansatte akademikere mod en lønnedgang i overenskomstperioden.

Særlige resultater på AC-området
AC-forliget følger også på en række andre områder CFU-forliget, der blev indgået lørdag nat. Læs mere om CFU-forliget ved at følge linket nedenfor. AC-forliget indebærer dog også forskellige specifikke resultater:

  • Forsøgsordningen med fleksible forhandlingsregler i det nye lønsystem videreføres
  • Forsøg med fravigelse af overenskomstens bestemmelser fortsættes. Dvs. at de lokale parter har mulighed for at indgå aftaler om at tilpasse løn- og arbejdsvilkår til lokale ønsker og behov. Et sådant ønske indsendes til de forhandlingsberettigede organisationer og Finansministeriet.
  • Den obligatoriske turnusordning for fuldmægtige ophører 1. april 2011.

Serviceeftersyn
På CFU-området er parterne enige om at gennemføre et serviceeftersyn af hele overenskomstsystemet. I tilknytning hertil er Finansministeriet og AC blevet enige om at nedsætte et udvalg, der skal ser nærmere på de overenskomst- og aftalemæssige rammer på akademikernes område.

Læs AC-forliget.

Se kort film om CFU-forliget: