De Samvirkende Købmænd

Ny planlov kan skade "udkants-Danmark"

Pressemeddelelse   •   Sep 17, 2010 08:55 CEST

Angiveligt er formålet med regeringens forslag, at en liberalisering skulle kunne understøtte butikslivet i det såkaldte ”udkants-Danmark”. Men virkningen kan blive den stik modsatte: At det bliver endnu sværere at opretholde et butiksliv for de mindste byer, når de lidt større byer suger endnu mere omsætning til sig.

Regeringen vil i begrænset omfang gøre det lettere at etablere nye butikker uden for bymidten i 29 udvalgte yderkommuner. Det gælder dog ikke dagligvarebutikker på over 3.500 kvadratmeter Regeringen vil desuden lade alle kommuner (undtagen visse mindre øer samt hovedstadsområdet) planlægge store udvalgsvarebutikker over 2.000 kvm., og endelig vil man lade miljøministeren give dispensationer fra reglerne.

DSK finder det uforståeligt og beklageligt, at regeringen kommer med et liberaliseringsforslag, der er i direkte modstrid med de anbefalinger, som Detailhandelsudvalget kom med, og som lå til grund for det seneste, særdeles brede forlig fra maj 2007 om den fremtidige planlægning på detailhandelsområdet.

- Fremfor at lytte til en håndfuld håbefulde borgmestre, der ikke kan få detailhandel nok på nabobyernes bekostning, havde det klædt miljøministeren at ”genoprette” Detailhandelsudvalget, hvis det altså ligger hende så stærkt på sinde at liberalisere planlægningen. Så kunne det måske ske på ansvarlig vis og på baggrund af grundige konsekvens-analyser, siger John Wagner, adm. direktør i DSK.

Flere oplysninger kan fås hos adm. direktør John Wagner, mobil 20 23 26 16,jw@dsk.dk.

Fedtafgiften truer, men er ikke vedtaget endnu

Fedtafgiften blev første gang foreslået af Forebyggelseskommissionen i foråret 2009, hvor forslaget indgik i et katalog til regeringen. Den omtales jævnligt mange steder, men fedtafgiften er ikke vedtaget endnu!

I forbindelse med aftalen om skattereformen - også fra foråret 2009 - indgik Regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om en afgift på mættet fedt, der skulle træde i kraft sommeren 2010. Ingen andre lande har en særlig afgift på mættet fedt, og derfor har skatteministeriet helt naturligt meget svært ved at formulere et lovforslag.

Siden det oprindelige forslag fra 2009 er forslaget nu blevet udvidet til også at omfatte kød, og det vil indbringe staten ca. 1,5 mia. kr. om året, ifølge Skatteministeriet. Den nye afgift på kød skal bidrage med 500 mio. kr. mere end oprindeligt planlagt.

Der er yderligere oplysninger på Skatteministeriets hjemmeside. Det er meningen, at forslaget skal behandles i Folketinget i løbet af efteråret, så det kan træde i kraft sommeren 2011.

DSK er kraftigt imod forslaget om afgift på mættet fedt. Det vil administrativt være uhyre besværligt for grossister og andre importører af fødevarer, og desuden vil det medføre endnu mere grænsehandel, når selv ganske almindelige fødevarer som ost, smør, Kærgården og kød pålægges med en afgift oven på den i forvejen rekordhøje moms på 25 %.

Flere oplysninger kan fås hos underdirektør Claus Bøgelund Nielsen, tlf. 23 45 30 59, cbn@dsk.dk.

Begrænset bankgaranti skaber uro

Den 1. oktober 2010 ydes der maksimalt garanti på 100.000 euro i tilfælde af en banks konkurs. Det er dermed slut med den ubegrænsede indskydergaranti, der i sin tid blev indført med Bankpakke 1 som en midlertidig ordning, der skulle sikre tilliden til de danske banker.

DSK har i august spurgt købmændene om deres overvejelser i den forbindelse. Ca. hver fjerde af de købmænd, der har svaret på spørgsmålene, svarer, at de enten vil overveje at have flere bankforbindelser eller kræve en garanti for indlånet i eksisterende bank.

DSK har samtidig spurgt til købmændenes vilkår og eventuelle overvejelser om bankskift. Ca. hver tredje købmand har oplevet, at banken har strammet kreditvilkårene som følge af finanskrisen. Blandt de ting, der nævnes, er, at renten på indlån er halveret, afslag på lån, kassekreditten mindskes, og renten er høj, samt at valørdagene er dyre for butikkerne. I besvarelserne svarer ca. 40 % ja eller måske til, at de overvejer at skifte bank. 60 % svarer, at der ikke er noget, der forhindrer dem i at skifte bank, men blandt dem, der mener, at det kan være en udfordring, er stram kreditvurdering hos andre banker den væsentligste årsag.

Flere oplysninger kan fås hos underdirektør Claus Bøgelund Nielsen, tlf. 23 45 30 59, cbn@dsk.dk.