Kulturministeriet

Ny politisk aftale om Det Kongelige Teater

Pressemeddelelse   •   Nov 16, 2011 17:06 CET

Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015.

Aftalen sikrer, at Det Kongelige Teater fremadrettet spiller skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet i et stort og varieret udbud. Udbuddet bliver til glæde for både det publikum, der kommer i teatrets egne huse, og det publikum, som møder Det Kongelige Teater på turné. 

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”Jeg er glad for, at vi har opnået enighed om en god og ambitiøs aftale om Det Kongelige Teater for de næste fire år. Der er især to ting i aftalen, som jeg lægger vægt på. For det første er vi kommet væk fra detailstyring af Det Kongelige Teater. Det betyder, at vi tydeligt signalerer den tillid, vi har til, at Det Kongelige Teaters ledelse vil sørge for, at teateret også i fremtiden leverer scenekunst af høj kvalitet og med en stor variation. For det andet vil jeg fremhæve, at Det Kongelige Teater i højere grad skal samarbejde med andre aktører i dansk scenekunst og de kunstneriske uddannelser. Jeg synes, at det er meget vigtigt for udviklingen af kulturlivet i Danmark, at der er en stadig påvirkning mellem de eksisterende kulturinstitutioner og vækstlagene.”

De strategiske mål

Aftalen fastlægger følgende strategiske mål for Det Kongelige Teater i perioden 2012-2015:

  • fastholdelse af det høje kunstneriske niveau
  • opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler
  • fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner
  • fastholdelse af publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau
  • Det Kongelige Teater skal bringe sin kunst ud til flere forskellige målgrupper.

Indsatsområder

 

  • Det Kongelige Teater skal inden for skuespil, opera, ballet og koncertvirksomhed arbejde med udvikling af publikum og sin turnévirksomhed blandt andet ved at tilbyde nye platforme.
  • Det Kongelige Teater skal arbejde sammen med andre aktører i dansk scenekunst og de kunstneriske uddannelser og med både erhvervslivet og fonde.
  • Det Kongelige Teater skal gennem sit strategiske arbejde på de kunstneriske områder og gennem diverse samarbejder søge at opnå bedst mulig udnyttelse af Gamle Scene, Skuespilhuset og Operaen.

Læs aftalens ordlyd (pdf)

Yderligere oplysninger

Aftaleparter:

Flemming Møller Mortensen, MF, (S), 33 37 40 13

Pernille Vigsø Bagge, MF, (SF), 33 37 44 13

Marlene Lorentzen, MF, (RV), 33 37 47 09

Stine Brix, MF, (EL), 33 37 50 12

Michael Aastrup Jensen, MF, (V), 33 37 45 22

Alex Ahrendtsen, MF, (DF), 33 37 51 05

Simon Emil Ammitzbøll, MF, (LA), 33 37 49 03

Lars Barfoed, MF, (K), 33 37 42 02

Kulturministeriet:

Kommunikationschef Michael Jannerup
Kulturministeriet, tlf. 24 69 64 21