Landbrug & Fødevarer

Ny primærbestyrelse i Landbrug & Fødevarer

Pressemeddelelse   •   Nov 12, 2010 10:10 CET

Ved Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning den 10. og 11. november blev der valgt en ny primærbestyrelse. Formandskabet blev genvalgt.

I Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse sidder 23 medlemmer heraf tre fra Virksomhedsbestyrelsen. Ud over formanden og to viceformænd består bestyrelsen af repræsentanter for svin, kvæg, deltidslandmænd, planteproduktion og økologer. Dertil kommer formanden for Tolvmandssektionen, tre repræsentanter fra Familielandbrugssektionen samt otte repræsentanter fra landboforeningerne. Sidstnævnte skal vælges på delegeretmøde.

Valget
Der var valg af formandskab, landboforeningernes repræsentanter og repræsentant til Dansk Planteproduktion.

Michael Brockenhuus-Schack og Niels Jørgen Pedersen blev genvalgt til formandskabet.

De delegerede landboforeninger valgte fire regionale repræsentanter samt fire fritvalgte.
Landboforeningernes repræsentanter fra regionerne blev Povl Fritzner, Region Østlige Øer inkl. Bornholm, Jens Ejner Christensen, Region Syd, Niels Vestergaard Salling, Region Nord og Finn Pedersen, Region Midtjylland. De tre fritvalgte blev: Kristan Gade, formand, Holstebro Struer Landboforening, Niels Rasmussen, formand, Centrovice, Fyn og Henrik Frandsen, formand, Sønderjysk Landboforening, Henrik Dalgaard Christensen, formand, Agri Nord. Suppleant blev Henning Hansen, Agri Nord.

Formanden for Dansk Planteproduktion, Torben Hansen, blev genvalgt til primærbestyrelsen.

Tidligere valg
Familielandbrugssektionen udpegede deres repræsentanter allerede ved årsmødet den 4. og 5. oktober. Formand Ib Jensen og næstformand Sven-Aage Steenholdt blev genvalgt. Det samme blev Lone Andersen og Henrik Berthelsen.

Tolvmandssektionens formand, Lars Hvidtfeldt, fortsætter i primærbestyrelsen. Ligesom Landbrug & Fødevarer, Kvæg fortsat er repræsenteret af Peder Philipp og Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, er repræsenteret af Lindhart B. Nielsen. Niels Pedersen Qvist er genvalgt som formand for Danske Deltidslandmænd. Det samme er Uffe Bie som formand for Økologisektionen.

FAKTA:
Primærbestyrelsen består pr 11. november 2010 af følgende personer:
- Michael Brockenhuus-Schack, formand, 
- Niels Jørgen Pedersen, viceformand 
- Ib W. Jensen, viceformand, 
- Povl Fritzner, Region Østlige Øer inkl. Bornholm, 
- Jens Ejner Christensen, Region Syd, 
- Niels Vestergaard Salling,Region Nord
- Finn Pedersen, Region Midtjylland 
- Henrik Frandsen, Sønderjysk Landboforening
- Henrik Dalgaard Christensen, Agri Nord 
- Kristian Gade, formand, Holstebro Struer Landboforening
- Niels Rasmussen, formand, Centrovice, Fyn, 
- Torben Hansen, formand, Dansk Planteproduktion, 
- Sven-Aage Steenholdt, Familielandbrugssektionen, 
- Lone Andersen, Familielandbrugssektionen, 
- Henrik Berthelsen, Familielandbrugssektionen, 
- Lars Hvidtfeldt, formand, Tolvmandssektionen, 
- Peder Philipp, Landbrug & Fødevarer, Kvæg, 
- Lindhart B. Nielsen, Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, 
- Niels Pedersen Qvist, formand, Danske Deltidslandmænd, 
- Uffe Bie, formand for Økologisektionen, 

samt tre repræsentanter fra Virksomhedsbestyrelsen, 
Niels Dengsø Jensen, Asger Krogsgaard og Jan Toft Nørgaard.

Formandskabet i Landbrug & Fødevarer består af formand Michael Brockenhuus-Schack, næstformand Niels Dengsø Jensen, Ib W. Jensen, Niels Jørgen Pedersen, Asger Krogsgaard og Jan Toft Nørgaard.

Landbrug & Fødevarers fællesbestyrelse består af en primærbestyrelse og en virksomhedsbestyrelse. Primærbestyrelsen repræsenterer danske landmænds interesser, mens virksomhedsbestyrelsen repræsenterer interesserne for fødevareerhvervets virksomheder.

Yderligere information: Pressechef i Landbrug & Fødevarer, Martin Skovmand, 2011 1043