Sundhedsstyrelsen

Ny prognose: Stigning i antallet af speciallæger

Pressemeddelelse   •   Nov 03, 2010 09:18 CET

Udbuddet af speciallæger forventes at stige med 36 procent frem mod 2030 og der kommer sandsynligvis en betydelig stigning i det totale antal læger og speciallæger i forhold til forrige prognose. Det viser en ny prognose, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med Prognose- og Dimensioneringsudvalget under det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

I modsætning til resultaterne i tidligere prognoser er der ikke længere noget, der tyder på, at antallet af speciallæger vil være faldende frem mod 2015. Langt de fleste specialer vil opleve en stigning i antallet af speciallæger frem mod 2015 og kun få specialer vil opleve et fald. Faldet vil ikke være så markant som tidligere forudset.

Selvom prognosen viser, at der vil komme flere speciallæger end tidligere forventet, så er det ikke ensbetydende med, selv i et nulvækst-scenarie, at problematikken vedrørende manglen på speciallæger på landsplan er løst. Den faktiske regionale udvikling i efterspørgslen de kommende år vil være afgørende herfor. Manglen på speciallæger er typisk størst i områder uden for universitetsbyerne og generelt større i provinsen.

Samlet set vil der indenfor hele prognoseperioden ske en stigning i antallet af speciallæger i samtlige specialer. Stigningen skyldes primært følgende forhold:

  • Der er i dag flere uddannelsespladser og dermed læger under uddannelse, som følge af, at Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan er blevet udvidet markant.
  • Lægerne går senere på pension.
  • Der forventes en større indvandring af læger fra udlandet, som begynder på et hoveduddannelsesforløb.
  • Speciallæger bliver uddannet hurtigere end antaget i forrige prognose, det skyldes blandt andet, at lægerne er hurtigere om at begynde på deres hoveduddannelse.
  • Øget optag på universiteterne


Det er prognosens forventning, at 4-årsreglen vil være med til at forkorte tiden fra afsluttet kandidatuddannelse til påbegyndt hoveduddannelse yderligere og dermed forlænge perioden, hvor lægen arbejder som speciallæge.

Prognosen, som er en udbudsprognose for læger og speciallæger i perioden 2010-2030, er en opdatering af den seneste udbudsprognose fra september 2006.

Link til prognoseLægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030KontaktAnders Astrup Haahr  
Uddannelse og Autorisation  
Telefon 72 22 78 78