Banedanmark

Ny radiomast ved Hornslet Station

Pressemeddelelse   •   Feb 18, 2011 08:23 CET

Banedanmark er i færd med at forberede en udskiftning af de udtjente, analoge tog-radiosystemer, der i dag bruges til kommunikation mellem lokomotivførerne og personalet i fjernstyringscentralen. De gamle radiosystemer skal erstattes af ny, digital GSM-R teknologi, og udskiftningen vil ske på alle Banedanmarks jernbanestrækninger i Danmark.

GSM-R er en forkortelse for ’Global System Mobile for Railway Communications’ og er et nyt kommunikationssystem, der udelukkende skal bruges i forbindelse med jernbanedriften.

297 antennepositioner
For at opnå radiodækning med GSM-R langs hele jernbanenettet kræver det, at der monteres antenner i 297 master, skorstene eller siloer fordelt med faste intervaller langs hele jernbanen. 

En stor del af Banedanmarks eksisterende masteplaceringer kan genbruges - dog er det nødvendigt at forstærke eller udskifte mange af masterne af tekniske årsager. Herudover skal der opføres 77 helt nye master fordelt over hele landet. De bliver så vidt muligt placeret på Banedanmarks egne arealer. Endelig kan Banedanmark nogle steder anvende mobilmaster, skorstene, siloer mv. ejet af teleoperatører og private lodsejere.

Hvad skal der ske lokalt?
Ved Hornslet Station skal Banedanmark udskifte den eksisterende radiomast. I første omgang opføres den nye mast, som placeres ca. 60 meter nord for den eksisterende mast. Højden bliver den samme. 

Vi forventer, at den nye mast bliver rejst den 3. marts. Men da det er et meget stort puslespil at koordinere de mange mastearbejder fordelt over hele landet, kan der ske forskydninger i den overordnede tidsplan. Desuden kan sne og frost bremse arbejdet. 

Den gamle mast vil først blive taget ned, når det gamle radiosystem sættes helt ud af drift ved udgangen af 2014. I en overgangsperiode vil der derfor komme til at stå to master relativt tæt på hinanden.

”Målet har været at finde de mest skånsomme løsninger for omgivelserne i forbindelse med mastearbejdet. Derfor tager vi så meget hensyn som overhovedet muligt til både eventuelle naboer og det omgivende miljø,” siger områdechef hos Banedanmark Kenneth Lau Rentius. 

Banedanmark har anmeldt GSM-R projektet til Miljøcentrene i Roskilde, Odense og Århus. Her har man afgjort, at opførelsen af de nye master generelt ikke kræver en VVM-redegørelse, dvs. en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet. 

GSM-R i hele EU
Det er Folketinget, der har besluttet, at Danmark skal skifte til det nye kommunikationssystem. Systemet indføres desuden i hele EU i takt med, at landenes gamle radiosystemer skal udskiftes. Hermed bliver kommunikationen mellem lokomotivførere og fjernstyringscentraler standardiseret, hvilket gør det nemmere at køre tog over landegrænserne, fordi der ikke længere skal skiftes radiosystem ved grænserne. 

”De radiosystemer, vi i øjeblikket bruger til kommunikation mellem togene og vores fjernstyringscentraler, synger på absolut sidste vers. Systemerne produceres ikke længere, og vi har allerede været ude på verdensmarkedet og opkøbe de sidste reservedele. Derfor er vi glade for beslutningen om at indføre GSM-R i Danmark,” siger Kenneth Lau Rentius. 

GSM-R skal efter planen være indført i hele Danmark med udgangen af 2012. Det nye togradiosystem vil dog fungere parallelt med det gamle i 2013 og 2014, indtil der er installeret nye radioer i alle tog. 

På lidt længere sigt skal GSM-R systemet videreudbygges og vil komme til at udgøre et vigtigt element i den landsdækkende udskiftning af jernbanens signalanlæg, som vil ske frem mod 2021.

Mere information
www.banedanmark.dk/gsm-r findes en mere uddybende beskrivelse af GSM-R projektet. 

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313