Nordens velfærdscenter

Ny rapport om kvalitet i äldreomsorgen i Norden

Pressemeddelelse   •   Dec 13, 2015 15:30 CET

I takt med befolkningens stigande medelålder blir det under många år framöver en utmaning för de nordiska länderna att tillfredsställa behoven inom äldreomsorgen.

Antalet äldre ökar samtidigt som födelsetalet faller och det blir allt svårare att rekrytera personal till äldreomsorgen.

Prognoser pekar på att gruppen äldre blir långt mer differentierad än någonsin tidigare och kräver mer individuellt anpassad omsorg och vård. Äldreomsorgen ska således tillfredsställa både de resursstarka och dem som har långvariga och kroniska sjukdomar.

Rapporten sätter fokus dels på den nuvarande situationen i Norden, dels på hur vi framöver kan hantera kvalitetsbegreppet och lära av varandras olika kvalitetssystem.

Nordens Velfærdscenter, NVC, er en institution under Nordisk Ministerråd