Social- og Integrationsministeriet

Ny rapport om særforanstaltninger

Pressemeddelelse   •   Okt 04, 2010 11:07 CEST

En ny rapport fra Servicestyrelsen viser, at særforanstaltninger for mennesker med problemskabende adfærd kan være en udfordring for landets kommuner. Rapporten viser også, at kommunerne kan lære meget af hinanden.

Servicestyrelsen under Socialministeriet har kortlagt særforanstaltninger i landets kommuner for mennesker med problemskabende adfærd. Der er både tale om børn, unge og voksne med sociale problemer, sindslidelser og handicap. Kortlægningen viser, at der er stor variation i kommunernes tilgang til håndteringen af denne gruppe af borgere. Det betyder, at hver særforanstaltning bliver en udfordring for den enkelte kommune og i nogle tilfælde har særforanstaltningen kun til formål at afskærme borgeren fra resten af samfundet.

Socialminister Benedikte Kiær: ”Det er helt afgørende, at en særforanstaltning aldrig bliver ren opbevaring af mennesker med meget alvorlige sociale problemer, sindslidelser og handicap. Det er vigtigt, at vi kan tilbyde en indsats, der forbedrer disse menneskers situation. Derfor vil jeg opfordre kommunerne til at lære af de kommuner med de bedste erfaringer på området.”

Kortlægningen peger på, at der kan være både faglige og økonomiske gevinster ved at samle særforanstaltninger i mindre bofællesskaber i stedet for enkeltilbud.

Et af kortlægningens resultater er, at de længerevarende særforanstaltninger på over tre år fylder mest i landets kommuner. På den baggrund kan der hentes langsigtede gevinster for kommunerne ved eksempelvis at bruge den gratis rådgivning, som VISO stiller til rådighed.

Fakta:
En særforanstaltninger er et tilbud over for børn, unge eller voksne med minimum døgnnormering (1:1) på grund af problemskabende adfærd. Det vil sige, at der er afsat personale til at tage sig af borgeren døgnet rundt.

I alt viste kortlægningen, at der er 235 særforanstaltninger fordelt på 62 af de 90 kommuner, der deltog i kortlægningen

De fleste særforanstaltninger koster mellem 1,8- 3,5 mio. kr. om året. Den billigste koster knap 850.000 kr. årligt og den dyreste ca. 8,5 mio. kr. årligt.

Kortlægningen af særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap


Yderligere oplysninger:
Bjørn West, specialkonsulent, tlf. 33 92 92 85

Pressekontakt:
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71 mobil 40 70 69 01