Klima- og Energiministeriet

Ny rapport: Stor efterspørgsel efter grønne kandidater

Pressemeddelelse   •   Feb 14, 2011 07:08 CET

En ny rapport viser, at danske cleantech virksomheder i høj grad vil efterspørge højtuddannet arbejdskraft de kommende år, især ingeniører og naturvidenskabelige kandidater.

Videnskabsministeriet og Klima- og Energiministeriet har fokus på, hvordan udbud af grønne kandidater kan understøtte omstillingen af Danmark til et fossilfrit samfund og i det hele taget styrke den danske cleantech branche. Ministerierne har netop fået udarbejdet en rapport, der belyser cleantech virksomhedernes behov for arbejdskraft de kommende år. Rapporten viser blandet andet:

• Cleantech virksomhederne forventes i de kommende år primært at efterspørge ingeniører og medarbejdere inden for de tekniske videnskaber. 9 ud af 10 af de efterspurgte medarbejdere falder inden for det tekniske område. 

• Virksomhederne ønsker højtuddannet arbejdskraft - minimum kandidatniveau og gerne en ph.d.-baggrund.

• Virksomhedernes efterspørgsel skønnes at udgøre ca. 30 pct. af det samlede udbud af kandidater hhv. ca. 49 pct. af ph.d.erne med naturvidenskabelig baggrund, inkl. ingeniører, vurderet ud fra 2008-niveau.

• Virksomhederne efterspørger i høj grad særlige kompetencer, som medarbejderne skal besidde ud over den tekniske basisfaglighed, herunder forretningsudvikling og projektudvikling, international kultur og sprogkompetencer.

• Hver femte virksomhed rekrutterer medarbejdere internationalt.

En tværministeriel arbejdsgruppe analyserer i øjeblikket mulige initiativer for at styrke udbuddet af kandidater og ph.d.ere, der kan matche branchens efterspørgsel.

Den danske cleantech branche omfatter 1.073 virksomheder med i alt 127.000 medarbejdere. Branchen udvikler grønne teknologier, metoder og organisatoriske eller forretningsmæssige tiltag, der mindsker belastning af klima og miljø. Cleantech branchen står for en betydelig del af Danmarks eksport.

Rapporten ”Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder” er udarbejdet af Brøndum & Fliess og kan downloades her.

Kontakt

Pressesekretær
Jesper Zølck Felbo
+45 50 87 48 81
jebzo@kemin.dk